| شنبه، 24 مهر 1400
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی خبر داد:
       کد خبر: 176337
نگاه ایران: معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی گفت: استان مازندران رتبه نخست مقصد سفرهای نوروزی بوده است. گیلان نیز رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، محب خدایی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی گفت: استان مازندران همچنان رتبه نخست مقصد سفرهای نوروزی را به خود اختصاص داده و تا کنون، ۱۲میلیون و ۲۸هزار و ۲۲۳نفر شب اقامت در این استان ثبت شده است. خدایی افزود: استان گیلان با ثبت ۷میلیون و ۵۸۸هزار و ۱۷۰نفرشب اقامت در ردیف دوم و استان بوشهر با ثبت ۶میلیون و ۳۲۲هزار و ۸۹۹نفرشب اقامت نوروزی در جایگاه سوم قرار گرفته است. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی در پایان اضافه کرد: استان های هرمزگان، خوزستان، فارس و خراسان رضوی هم تا دهم فروردین ماه توانستند در جایگاه چهارم تا هفتم سفرهای نوروزی قرار بگیرند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code