| سه شنبه، 08 آذر 1401
[caption id="attachment_1759" align="alignnone" width="168"]مژگان نوری املشی مژگان نوری املشی *[/caption] اختصاصی نگاه ایران:  امام خمینی (ره): شوراها،مظهر اقتدارجمعی ملت است. اصل 54 قانون اساسی،انسان را به سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... خود حاکم دانسته است. فلذا با انتخاب اعضای شورای شهر و روستا،به نمایندگی از مردم هر شهر و روستا،حاکمیت هر انسان بر سرنوشت خویش محقق می شود. حکومت دموکراسی، همان حکومت مردم بر مردم،که با انتخاب نمایندگان شوراها و یا نمایندگان مجلس و انتخابات دیگر از جمله ریاست جمهوری ،این حاکمیت تحقق می یابد. از آنجایی که وظیفه شورای شهر، قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین مصوب می باشد،شوراها،بنیان اصلی شهرها و شهرداری ها می باشند. طبق سوگند نامه اعضای اصلی و علی البدل شوراها،قبل از شروع کار،هر کدام از نمایندگان خود را ملزم به تعهد نسبت به مردم و شهرشان می دانند.بار مسوولیتیشان با سوگند به وفاداریشان وزین تر می شود. برای ورود به شورای شهر و روستا،سواد خواندن ونوشتن کافیست و  مواردی از قانون که صلاحیت آنان مورد تایید قرار گیرد،به نظر می رسد با توجه به سابقه چند دوره شورا در کشورمان و تشکیل هر شورا، از کمیته ها و کمیسیون های تخصصی مختلف، اگر از افراد بومی که به امور روستایی و شهری خود اشراف دارند و در بین مردم به خوشنامی و خوشفکری مشهورند،بتوانند سواد لازم در زمینه های مختلف مورد نیاز شورا را داشته باشند،بیشتر تاثیر گذار خواهند بود.قطعا تخصص افراد می تواند منجر به کارسازی بیشتر در کمیسیون های مختلف شورا باشد. ورود به شورا برای اکثر کاندیداها،احساس مسولیت و تعهد خدمت به مردم شهر و روستای خودشان میباشد.با توجه به شناخت بومی افراد و آگاهی از مسایل و مشکلات منطقه مورد انتخاب،شوراها می توانند با اندک شناختی از قوانین و امور اجرایی شهرداری،به نحو احسن خدمتگزار مردم باشند. یکی از وظایف شوراها،انتخاب شهردار میباشدکه خود از مهمترین اهداف تشکیل شوراهاست.انتخاب شهردار به دور از سلیقه و روابط و بر اساس ضوابط و توانمندی افراد تحصیلکرده و متخصص،میتواند در جهت رشد و تسریع امور شهری،کمک شایانی به ارتقای شهر مورد نظر بنماید. مصوبات قانونی توسط شورای شهر تصویب و شهرداری آن را اجرا می نماید.با توجه به اینکه شهرداری مجری مصوبات تصویبی شورا میباشد،فرمانداری هم ناظر بر اجرای قوانین می باشد.این امر با کمیته تطبیق فرمانداری ها می باشد که مصوبات شورای شهر را با قانون تطبیق و در صورت مغایرت برگشت می دهند. اگر تعامل لازم بین شورا و شهرداری باشد،قطعا در پیشرفت عمران و آبادانی و ارتقای شهری،کار ساز خواهد بود. در سال های اخیر،متاسفانه به دلیل اختلاف سلایق فراوان بین شوراها و شهرداران،و با توجه به عمر مدیریت شهری در دوره 4 ساله ، آمار نشان دهنده میانگین دو ساله خدمت اکثر شهرداران می باشد که این خود مانع از رشد و ترقی شهر خواهد بود و مردم و شهر آسیب جدی می بینند.گر چه مردم بهترین فیلتر هستند و رفتارهای شورایی را به قضاوت خواهند نشست و در انتخاب بعدی خود تجدید نظر خواهند نمود،اما این امر خود مستلزم زمانی حداقل 4 ساله خواهد بود که جبران آن مشکل است. امید اینکه افراد توانمند،متخصص و با تجربه که در امور شهری و روستایی حرف برای گفتن دارند و میتوانند تاثیر گذار باشند،کاندیدای شوراهای شهر و روستا باشند. -مردم خوب و فهیم شهر و روستا،در میان کاندیداها،بدون حب و بغض و بر اساس صلاحیت های فردی و اجتماعی،اصلح ترین را انتخاب کنند. - در انتخاب شهردار،فراجناحی عمل  کرده زیرا شهرداران اجرایی هستند نه سیاسی و در از هرگونه سلیقه شهردارانی انتخاب شوند که متعهد و مسوول به اجرای قوانین بوده و برای شهر محل خدمت و مردمش دلسوزانه عمل کند. -با امید تعامل ایجاد شده بین شوراها و شهرداران روز به روز شاهد رشد و پیشرفت هر چه بیشتر شهرها،استان و کشورمان باشیم. به امید اینکه شورای شهرداشته باشیم نه شورای شهرداری. * ریس اسبق شورای اسلامی شهرستان املش   نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code