| دوشنبه، 14 آذر 1401
نگاه ایران:  مائده سیدی / آرام آرام سالی جدید از راه میرسد و زمستان 96 از شهر رخت برمیبندد و جای خود را به بهار 97 می دهد. شهر رشت هم این ایام حال و هوای خاصی دارد و از شلوغی خیابان ها گرفته تا ازدحام مردم در بازارها، گواه این است که صدای پای نوروز خیلی نزدیکتر به گوش میرسد. در ادامه از نگاه دوربین "نگاه ایران" حال و هوای کنونی بازار رشت را یکروز پیش از سال نو با شما به اشتراک میگذاریم.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code