| سه شنبه، 15 آذر 1401
نگاه ایران: مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: از ساعت ۱۹:۴۵ دقیقه روز ۲۹ اسفند تا ۲۴ ساعت مکالمات ثابت به ثابت درون استانی مخابرات رایگان شده است.
سیدمجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام از رایگان شدن ۲۴ ساعته مکالمات درون استانی تلفن ثابت به ثابت هم زمان با تحویل سال نو خبر داد. وی نوشت: در راستای مسئولیت اجتماعی در بعد مشتریان شرکت مخابرات ایران مکالمه رایگان ۲۴ ساعته درون استانی برای مکالمات ثابت به ثابت در نظر گرفته است که مشتریان می توانند از ساعت ۱۹:۴۵ دقیقه روز ۲۹ اسفند هم زمان با تحویل سال نو به مدت ۲۴ ساعت از این عیدی استفاده کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code