| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران:  باشگاه سپیدرود با پرداخت بخش دیگری از قرارداد بازیکنان خود در آستانه نوروز میانگین پرداختی به آنها را به 45 درصد رساند. به گزارش میزان، در حالی که برخی حواشی از عدم پرداخت مطالبات سپیدرود خبر می داد، مالک این تیم در آستانه نوروز بازیکنان را غافلگیر کرد. در توافق دو هفته قبل سپیدرودی ها با مالک این تیم مقرر شده بود آنها ۴ درصد دیگر از قرارداد خود را دریافت کنند. از این رو سپیدرودی ها روزگذشته با دریافت این پول در مجموع به طور میانگین 45 درصد از قراردادهای خود را دریافت کرده اند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code