| دوشنبه، 07 آذر 1401
 نگاه ایران به نقل از خبرآزاد : طی ابلاغیه ای از سوی رئیس مرکز اصناف و دبیر هیات عالی نظارت وزارتخانه صنعت و معدن حضور همزمان اعضای شورای شهر در هیات رئیسه و هیات مدیره تشکل های صنفی ممنوع اعلام شد و تنها به منوط به ارائه استعفانامه گردید. این نامه که از سوی سید جواد احمدی خطاب به روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ارسال شده است مطابق ماده ۲۸ و ۳۲ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی سراسر کشور عضویت همزمان اعضای هیات رئیسه و هیات مدیره شوراهای صنفی در شوراهای شهر را ممنوع اعلام کرده است. بدین ترتیب حضور ۲۰ ساله جلال الدین شکریه بر اتاق اصناف شهرستان رشت که عضو شورای این شهر نیز می باشد و همچنین چند عضو شورای شهر دیگر در استان گیلان پایان یافته و در صورت قبول استعفانامه ، باید ما بین حضور در انصاف و شورای شهر یکی را انتخاب کنند و تسلیم اعتبارنامه اعضای جدید منوط به استعفانامه از شورا خواهد بود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code