| شنبه، 12 آذر 1401
 نگاه ایران/ فرشته رضایی روزنامه نگار،دبیر همشهری گیلان گیلان به دلیل تولید محصولات کشاورزی استراتژیک همواره شهره بوده است. در دهه های گذشته بیشتر از نیمی از این محصولات به مدد و توان زنان گیلانی در مزارع کشاورزی انجام می شده است. در واقع زنان نقش تعیین کننده ای در اقتصاد خانواده داشتند. اما در دهه های اخیر به دلیل تغییر سبک زندگی، رشد آموزش عالی و تغییر سیاستگذاری ها، بخش هایی از اشتغال استان متوجه بازار کار در بخش های تولیدی، خصوصی و دولتی شده است. تلاش بخشی از جامعه ی زنان حضور در سمت های مدیریتی استان و کشور بوده است تا در این جایگاه هم توانمندی های خود را بروز دهند. اکنون آماری که مدیرکل امور بانوان استانداری گیلان می دهد خبر از نقش ۸ درصدی زنان گیلانی در بخش اشتغال و اقتصاد دارد. به گفته "فاطمه رفیعی"، "در حال حاضر ۲۵ نفر عضو شورای شهر، ۲۲۰ نفر عضو شورای روستا و ۱۳۶ دهیار در روستاهای استان زن هستند. همچنین یک بخشدار، یک معاون فرماندار و ۲ مدیرکل ستادی در استان از بانوان هستند و از ۲۶۹ مدیرکل و سایر مدیران و معاونان استان، ۵۳ نفر از بانوان در پست های میانی و پایه مشغول خدمت هستند و کمتر از ۲۰ نفر، معاون ادارات کل و برخی ادارات دیگر هستند." با این حال و با وجود تلاش دولت تدبیر و امید برای ارتقای جایگاه زنان در عرصه مدیریتی هنوز هم آنچنان که باید به جایگاه زنان توجه و ارج نهاده نشده است. در ایام اخیر استاندار گیلان بارها عنوان کرده است که یکی از اهداف وی به کارگیری جوانان و زنان در پست های مدیریتی است. در این راستا"مصطفی سالاری" استاندار جوان گیلان در هفتم مهر سالجاری بخشنامه ای به فرمانداران و مدیران کل دستگاههای اجرایی کرد و در بند الف بخشنامه از آنان خواست، مدیران دستگاه های اجرایی استان، ظرف مدت 2 ماه از ابلاغ طرح، حداقل یک نفر از معاونین خود و دو تا سه نفر از رؤسای ادارات تابعه شهرستانی را (با توجه به شرایط منابع انسانی آن دستگاه بنا به تشخیص کارگروه) از بین «بانوان» یا «جوانان کمتر از 40سال سن»، برگزینند. گفته می شود این بخشنامه در راستای اجرای سیاست ها و مواضع رئیس جمهور مبنی بر بهره گیری بیش از پیش از ظرفیت بانوان و جوانان در سطوح مختلف مدیریتی و تربیت مدیران آینده، در قالب طرح «بکارگیری جوانان و بانوان در مناصب مدیریتی» برای اجرا در سطح استان و شهرستان هاست. با این حال و با توجه به تاکید استاندار از یک سو و از طرف دیگر سهم اندک زنان در بخش های مدیریتی، به نظر می رسد استاندار جوان و دولت تدبیر و امید راه درازی را تا تحقق مناسب سهم مدیریتی زنان و ارتقاء آن در استان دارند. اکنون شش ماه از دستورالعمل استاندار می گذرد. بخشی از این بخشنامه محقق شده است. اما میزان تغییرات در شهرستان ها به نفع جامعه زنان چندان محسوس نبوده است و گویی مدیران استان اجرای آن را به "شاید وقتی دیگر" سپرده اند . در حالیکه انتظار این بود بعد از دو ماه از ابلاغ، اثر این بخشنامه و میزان اعتماد و باور به حضور زنان و سپردن سکان امور به دست آنان را دید. طرحی که دولت به طور جدی خواهان اجرای آن در استان هاست. به نظر می رسد، در این زمینه بیش از دستور العمل و بخشنامه به "باور عمومی" و "اعتماد" مدیران مرد در جامعه داریم. اینکه باور و اعتماد داشته باشند همانگونه که مادران ما در روزگاری کهن در مزارع و شالیزار نقش مهمی در اقتصاد خانواده و مدیریت زندگی داشتند، اکنون همان زنان در دوره جدید با توجه به ویژگی ها و توانمندی های خود در کسب مدارج عالی می توانند در مناصب مدیریتی منشاء اثر و خدمتگزاری باشند نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تائید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.   
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code