| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران/گروه اجتماعی: نایب رییس شورای شهر بندرکیاشهر در بازدید از بازارچه خیریه و نمایشگاه تولیدات زنان بندرکیاشهر با اشاره به نقش زنان در  جامعه و نیل به توسعه پایدار اظهار داشت: بررسی روند توسعه یافتگی در کشورهای توسعه یافته از نقش غیر قابل انکار زنان در دست یابی به این امر حکایت دارد و لازمه نقش آفرینی زنان نیز توامند سازی آنهاست. طاهره اجتماعی حسن کیاده در ادامه سخنان خود تصریح کرد: امروزه اغلب کشورها برای دست یابی به توسعه پایدار، «توانمندسازی» را کارآمدترین روش یافته اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی و برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی بر حمایت و  توانمند سازی زنان و دختران به طور عام و زنان سرپرست  خانوار به طور خاص تاکید دارد. وی افزود: اگر توانمندسازی را فرآیندی بدانیم که طی آن گروه ها و جوامع از وضعیت موجود زندگی خود و شرایط حاکم بر آن آگاهی پیدا کرده و برای رسیدن به وضعیت مطلوب، اقداماتی آگاهانه و سازمان یافته انجام می دهند، بنابراین توانمند سازی باید منجر به ایجاد ظرفیت و قابلیت در افراد و گروه های محروم برای مشارکت فعال و آگاهانه در تأمین رفاه فردی و اجتماعی خود و اطرافیانشان شود. رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر بندرکیاشهر خاطر نشان ساخت: اما تجربه نشان می دهد  علی رغم بکارگیری راهبردهای متفاوتی که در دهه های اخیر در راستای بهبود و توانمند سازی زنان صورت گرفته به دلیل عدم مشارکت و حمایت مردم ، این برنامه ها عملاً به نتایج متصوره دست نیافتند. واساساً هر تجربه ای بدون حضور و نقش آفرینی مردم به شکست منتهی می شود. وی اداد: بر این اساس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر بندرکیاشهر باتوجه به وظایف شورا در حوزه های اجتماعی با تشکیل کارگروهی متشکل از زنان فعال در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برنامه های مختلفی از جمله بازارچه خیریه و نمایشگاه محصولات تولیدی زنان را در حوزه توانمند سازی زنان تعریف کردند. عضو شورای شهرستان بندرکیاشهر در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به استقبال مردم و مسئولین به ویژه فرماندار ،ائمه جمعه و اعضای محترم شورای تامین شهرستان ، از بازارچه خیریه و نمایشگاه تولیدات زنان کیاشهری اظهار داشت: با توجه به تشکیل کمیته توانمند سازی زنان و تعریف و تدوین  برنامه های کمیسیون فرهنگی اجتماعی ، رویکرد شهرداری و شورای شهر بندرکیاشهر حمایت مادی و معنوی از سمن های فعال در بخش های مختلف اجتماعی و فرهنگی و به خصوص جلب مشارکت مردم در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی می باشد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد : در آینده ای نزدیک و با تداوم تشکیل بازارچه خیریه و نمایشگاه های تولیدات زنان ضمن مشارکت زنان فعال اجتماعی و مدنی در توانمند سازی عام زنان و دختران شاهد تولد برندهای معتبر ملی و نقش آفرینی بیشتر زنان کیاشهری در عرصه های اقتصاد ملی باشیم.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code