| سه شنبه، 08 آذر 1401
نگاه ایران: برای خرید پراید در بازار بسته به مدل موردنظر و میزان کارکرد آن باید حداقل ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پرداخت کرد.
به گزارش میزان برای خرید خودروی پراید در بازار بسته به مدل و میزان کارکرد آن باید هزینه های مختلفی پرداخت کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code