| جمعه، 02 مهر 1400
نگاه ایران:مدیرجهادکشاورزی صومعه سرا گفت: شالیکار این شهرستان در هشتمین ماه سال حدود یک تن برنج برداشت شد. به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی گیلان، احمدپادیاب گفت:کشاورز صومعه سرایی پس از گذشت 3 ماه از پایان فصل زراعی دوباره از شالیزارش برنج برداشت کرد. وی اضافه کرد:رحمت نظری کشاورز روستای نوخاله صومعه سرا که 17 مرداد امسال بیش از یک و نیم تن برنج از شالیزارش برداشت کرده بود پس از نشای دوباره،برداشت برنج را از 3 هزار متر مربع شالیزارش آغاز کرد. پیش بینی کرد: این شالیکار حدود یک تن برنج برداشت کند.پیش از این نیزعلی حق شناس شالیکار روستای میانده صومعه سرا از 5 هزار متر مربع شالیزارش حدود یک تن شلتوک برداشت کرده بود.    
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code