| پنجشنبه، 01 مهر 1400
نگاه ایران:دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود در خصوص شکایت بانک مسکن، گفت: من مبلغ 65.5 میلیون یورو معادل 67 میلیارد تومان را به صورت دستی و چند روزه به بانک مسکن پرداخت کردم و قرار شد آنها ظرف چند روز بعد پول را برگردانند. وی افزود: اما آقایان بانک مسکن معتقدند که چنین پولی را از من نگرفته اند در حالیکه کاملاً مشخص است که من ساعت 4 بعد از ظهر از شعبه کیش برای آنها پول فرستادم، اصلاً ما فرض را بر این می گذاریم که شما هر چه می گویید درست است، خوشبختانه در جلسه روز گذشته اعتراف کردید که 67 میلیارد به من بدهکار هستید. به گزارش خبرگزاری ها وی در خصوص همکاری با بانک مسکن گفت: قبل از پرداخت 67 میلیارد تومان در سال های گذشته بابت فروش گازوئیل چند سفته مدت دار به مبلغ 41 میلیارد و 800 میلیون تومان داشتم، آن موقع هیچ کدام از بانک مسکنی ها را نمی شناختم، رفتم و گفتم می خواهم این سفته ها را تنزیل کنید و آنها نیز 27 یا 28 میلیارد پول پرداخت می کنند و این تنزیل برای 6 ماه بوده است. بابک زنجانی ادامه داد: آنها برای 6 ماه 14 میلیارد از من سود گرفتند در حالیکه 4 سال گذشته و آنها 67 میلیارد تومانی را که به عنوان کمک انسانی به آنها داده بودم به من پرداخت نکردند و من حتی سودی هم از آنها نخواستم. متهم پرونده نفتی تصریح کرد: متأسفانه بانک مسکن در کیفرخواست 67 میلیارد تومانی را که من به آنها داده ام را پول مدیر بین المللی بانک عنوان کرده اند اما پس از توضیحات من مدیرشان پیگیری می کنند و اعلام می کنند که بدهکار هستند؛ من بارها نامه نگاری کردم که پولم را بگیرم اما آنها من را سر می دواندند تا جاییکه حاضر شدم بجای پول، اموال ملکی بگیرم. زنجانی با بیان اینکه آقایان تعدادی ملک به من معرفی کردند و صاحب ملک هم نامه ای داد که حاضر است بابت 67 میلیارد، املاک را به من بدهد، گفت: دوباره بانک دست دست کرد تا جاییکه فهمیدم یکی از ملک ها را در شهرک غرب به شخصی به نام آقای (ث) واگذار کردند. وی افزود: آقایان عدم انتقال اموال را نامه بازپرس پرونده می دانند در حالیکه نامه 5 ماه بعد از بازداشت من نوشته شد و این در صورتی است که آقایان 4 سال وقت داشتند پول من را بدهند. بابک زنجانی در خصوص صحبت های وکیل بانک مسکن مبنی بر اینکه حکم توقیف اموال را تکذیب کرده، گفت: ایشان در راستای صحبت من مبنی بر گرفتن حکم توقیف اموال گفته اند که من تشویش اذهان عمومی کرده ام، به همین خاطر من از وکیلم می خواهم حکم را اجرا کنند که آنها فکر نکنند که بازی می کنم و شوخی دارم. بابک زنجانی در ادامه گفت: آقایان بانک مسکن درخصوص دستگاه (ایوان تو ایوان) گفته اند که من 16 میلیون بابت دو دستگاه از آنها گرفته ام، خب این ابزار کار شما بوده و اگر خیلی برایتان سخت است من 16 میلیون تومان را می دهم و شما هم دو دستگاه کامپیوتر من را بدهید. زنجانی در بخش دیگری از دفاعیات خود گفت: ۴ بار به تامین اجتماعی نامه زدم که بیایید ۴ میلیارد یورو را بدهید و چک هایتان را پس بگیرید/از تامین اجتماعی و بانک مسکن خواهش میکنم بیایند توافق کنیم. نجفی نماینده دادستان از زنجانی پرسید:مجوز سوئیفت را در کجا داشتید، در sct کیش یا در دوبی؟ زنجانی پاسخ داد: مجوز خط سوئیفت را هم در ایران و هم در دوبی داشتم. نجفی در پاسخ گفت:گزارش ها می گویند مجوز ندارید. _بابک زنجانی در بخش دیگری از دفاعیات خود گفت: شیخ حشر آدم بزرگ و شخصی سیاسی است، نمی توانم به او بگویم بیا در دادگاه ایران حضور پیدا کن/شاید اصلا قید پولش را بزند/شخصی را که مورد اعتماد دادگاه است به من معرفی کنید تا هماهنگی کنم با شیخ در دوبی جلسه بگذارد/می توانم یک ویدیو کنفرانس به صورت غیر علنی با شیخ حشر هماهنگ کنم که شما با او صحبت کنید.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code