| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران:در پی بازداشت محکوم علیه حمید بقایی و معرفی وی به زندان جهت اجرای حکم محکومیت، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در خصوص روند رسیدگی به پرونده اتهامی نامبرده اطلاعیه ای صادر نمود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای تهران متن اطلاعیه به شرح زیر است: الف) مهم ترین اقدامات مجرمانه حمید بقایی و مرتبطین وی: 1- حسب گزارش مورخ 1392/6/6 دیوان محاسبات کشور، در تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی جامع بین الملل ایرانیان، اقدامات خلاف قانونی چون افتتاح حساب شخصی به نام احمدی نژاد و بقایی پیش از ثبت دانشگاه و واریز مبلغ 160 میلیارد ریال از سوی دولت به این دانشگاه در تاریخ 1392/5/12 ارتکاب یافته که مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی است. با اقدامات صورت گرفته توسط شعبه بازپرسی، در تاریخ 1392/8/15این مبلغ به حساب نهاد ریاست جمهوری عودت شده است؛ 2- حسب گزارش مورخ 1392/3/29 یکی از نهادهای امنیتی، به دستور اسفندیار رحیم مشایی و با امضای حبیب الله جزءخراسانی و حمید بقایی، طی دو مرحله بیش از هشت میلیارد تومان تحت عنوان کمک های بلاعوض به حساب موسسه خانه ایرانیان واریز شده است؛ متهمان با سوء استفاده از موقعیت شغلی بیش از نیمی از این مبلغ را در یکی از شعب بانک ملی به اوراق مشارکت پتروشیمی تبدیل نموده و مابقی را به صورت بلندمدت در همان بانک سپرده گذاری کرده اند؛ ماهیانه سود سپرده به حساب موسسه واریز می شود. ذی حساب نهاد ریاست جمهوری کل مبالغ واریزی به حساب موسسه خانه ایرانیان را مبلغ 94 میلیارد ریال اعلام نموده و هم چنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ارسال مستندات راجع به مجعول بودن مصوبات هیات دولت مربوط به پرداخت 160 میلیارد ریال به دانشگاه جامع بین الملل ایرانیان و 94 میلیارد ریال به موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور، رسیدگی به اتهامات را خواستار شده است؛ 3- گزارش مورخ 1394/5/19 سازمان بازرسی کل کشور مربوط به تخلفات مسؤولان وقت نهاد ریاست جمهوری در خصوص قراردادهای این نهاد در ارتباط با برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد و قراردادهای منعقده با موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور است. هم چنین در گزارش مورخ 1394/3/12 یکی از نهادهای امنیتی، اقدامات مجرمانه ای چون سوءاستفاده از منابع بیت المال با عقد قراردادهای صوری به نام سایرین و با مجموعه های اقماری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و...؛ و اعطای کمک های بلاعوض و انتفاع شخصی از اموال سازمان در زمان تصدی قائم مقامی حمید بقایی در این سازمان، نسبت داده شده است؛ 4- گزارش مورخ 1394/4/8 سازمان بازرسی کل کشور مربوط به تخلفات و اقدامات مجرمانه حمید بقایی در سازمان منطقه آزاد کیش و در جریان طرح احداث سالن اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد است که بابت تبانی در انجام معاملات دولتی، تضییع بیت المال حداقل به مبلغ 50 میلیارد ریال به سبب واگذاری پروژه احداث سالن اجلاس سران به شرکتی خاص و پرداخت مبلغ 50 میلیارد ریال به این شرکت، پنج روز پس از تأسیس آن و... اعلام جرم شده است؛ 5- در گزارش مورخ 1394/11/11 یکی از مراجع امنیتی که بر اساس اقاریر و تحقیقات صورت گرفته از حبیب الله جزءخراسانی ذی حساب وقت نهاد ریاست جمهوری تنظیم شده است، مواردی به این شرح اعلام شده است: دریافت مبلغ پنج میلیون دلار از یک نهاد انقلابی به منظور هزینه کرد در جریان برگزاری اجلاس کشورهای غیر متعهد و توزیع 4 میلیون و 410 هزار دلار آن و باقی ماندن 590 هزار دلار و تحویل بعدی آن به حبیب الله جزءخراسانی؛ پرداخت مبلغ 7 میلیارد تومان به صندوق حفظ و احیای میراث فرهنگی و پرداخت از محل اعتبارات فرهنگی طی سنوات 1389 و 1390 برای رفع مشکل کسری بودجه؛ تحویل مبلغ 1/350/000/000 ریال، مبلغ 600/000/000 تومان کارت هدیه و بن کارت رفاه، 19 عدد سکه دو و نیم، 600 عدد سکه تمام بهار آزادی و 3000 عدد سکه نیم بهار آزادی به بقایی توسط جزءخراسانی و متعاقباً تحویل بخشی از این وجوه و اقلام به افراد معرفی شده از سوی بقایی طی سال های 1390 الی 1392 و قرار گرفتن باقیمانده به میزان 300 تا 400 سکه بهار آزادی در اختیار بقایی؛ پرداخت کمک های مالی به برخی افراد خاص یا موسسات خیریه با دریافت رسید پرداخت وجه و متعاقباً کسر بخش قابل توجهی از وجه و پرداخت بخش اندکی از آن به دریافت کننده. ب) اهم اقدامات قضایی دادسرا با وصول گزارشات مذکور و تشکیل پرونده، به دستور بازپرس در تاریخ 1394/3/18 حمید بقایی دستگیر شده و بابت عنوان اتهامی اختلاس به مبلغ 300 میلیون تومان با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده است. در این پرونده، استعلامات متعددی از نهادها و مراجع ذی ربط نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان حسابرسی کل کشور صورت گرفته و چندین نوبت میان متهمان مواجهه حضوری داده شده است. حسب اظهارات مورخ 1394/4/16 نماینده حقوقی نهاد ریاست جمهوری از اردیبهشت 1392 تا مرداد 1392 که حمید بقایی سرپرست نهاد و معاون اجرایی رئیس جمهور بوده، دستور خرید 9700 سکه تمام و 4500 سکه نیم بهار آزادی را صادر نموده است؛ این سکه ها خریداری شده، اما محل مصرف آن ها مشخص نیست. هم چنین مبلغ 8/163/000/000 ریال به دستور بقایی کارت های هدیه خریداری شده که نحوه استفاده از آن ها مشخص نیست. در تاریخ 1394/10/28 با تبدیل قرار بازداشت موقت متهم به کفالت، متهم آزاد شده است؛ اما متعاقباً به سبب عدم حضور متهم پس از چندین نوبت احضار و اخطار به کفیل، وی مجدد در تاریخ 1396/4/18 بازداشت شده و با تبدیل قرار تامین کیفری به وثیقه به زندان معرفی گردیده و در تاریخ 1396/5/4 با تودیع وثیقه آزاد شده است. ج) کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا و آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر عناوین مجرمانه مندرج در کیفرخواست صادره برای حمید بقایی و آراء صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر (شعبه ی 1057 دادگاه کیفری دو تهران و شعبه ی 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) به شرح زیر است: 1- از بابت اتهام اختلاس به مبلغ 16 میلیارد تومان به یازده سال حبس و 160 میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده که به لحاظ استرداد تمام وجوه حاصله از جرم پیش از تنظیم کیفرخواست، اجرای مجازات حبس تعلیق و از پرداخت یک دوم جزای نقدی معاف شده است. 2- از بابت اختلاس به مبلغ 3/766/500 یورو و590 هزار دلار به پانزده سال حبس و جزای نقدی معادل 433 میلیارد و 212 میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق دولت؛ 3- از بابت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل 703 سکه تمام بهار آزادی، 1842 قطعه نیم سکه، 15 سکه دو و نیم، مبلغ 21/175/300/000 ریال وجوه نقدی و 452/510/000 تومان کارت هدیه به پانزده سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 98 میلیارد و 110 میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق نهاد ریاست جمهوری محکوم شده که دادگاه تجدید نظر با اصلاح میزان جزای نقدی و رد مال، حکم را تایید نموده است؛ 4- از بابت تبانی در انجام معاملات دولتی به چهار سال حبس، پرداخت 5 میلیارد و 126 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده که دادگاه تجدیدنظر در این بخش از دادنامه، قرار رفع نقص تحقیقاتی صادر و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده داده است؛ 5- از بابت تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی به مبلغ 10 میلیارد تومان به 80 ضربه شلاق تعزیری؛ 6- از بابت اختلاس مبلغ 300 میلیون تومان از صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر به 11 سال حبس، 6 میلیارد ریال جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال؛ 7- از بابت ممانعت از انجام تحقیقات توسط سازمان بازرسی کل کشور به 6 ماه حبس؛ این اطلاعیه می افزاید دادگاه بدوی انتشار حکم صادره را تجویز نموده است. دادگاه تجدیدنظر در مورد 2 فقره اتهام نامبرده حکم براعت و در مورد کشف برخی اقلام ممنوعه مانند شوکر برقی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code