| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران:بر اساس نرخنامه سازمان مدیریت میادین میوه وتره بار شهرداری قیمت هر کیلو ران کامل ممتاز گوسفندی ۴۳ هزار تومان است. بر اساس نرخنامه سازمان مدیریت میادین میوه وتره بار شهرداری قیمت انواع گوشت گرم به شرح زیر است:
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code