| یکشنبه، 06 آذر 1401
نگاه ایران:آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان ماند. آیت الله جنتی با ۶۶ رای مجددا به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. آیت الله جنتی در اجلاسیه امروز مجلس خبرگان باردیگر به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. همچنین آیت الله هاشمی شاهرودی با ۷۲ رای و آیت الله موحدی کرمانی با ۷۰ رای به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم انتخاب شدند. نمایندگان مجلس خبرگان ، سید احمد خاتمی را با ۵۰ رای و آیت الله کعبی را با ۴۲ رای به عنوان منشی های هیات رئیسه برگزیدند. در رای گیری برای انتخاب منشی ها، آیت الله کعبی جایگزین آیت الله دری نجف آبادی شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code