| سه شنبه، 08 آذر 1401
نگاه ایران::شهرداری منطقه دو رشت با همکاری سازمان سیما و منظر و فضای شهری تعدادی درخت چند ساله را به فضای سبز پیاده راه مرکزی رشت اضافه کرد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو رشت،تاکنون تعداد ٢٠ اصله درخت در پیاده راه کاشته شده و مابقی در روزهای آتی کاشته خواهد شد. این درختان شامل ٢٠ اصله عنبرالساعل و ٥ اصله شامل انجیلی، 2 اصله آزاد و 11 اصله بید است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code