| شنبه، 31 اردیبهشت 1401
نگاه ایران/مهدیه عطایی: طبیعت سحرانگیز روستاهای مریان، آق اولر و سوباتان در شهرستان تالش در غرب استان گیلان بویژه با شاخصه های فرهنگی و تاریخی که دارد، چند سالی است مورد تهاجم موج ویلاسازی و ساخت و سازهای غیر مجاز قرار گرفته است. در کنار گزارش میدانی نگاه ایران از وضعیت این سه روستا، شما را به تماشای روایت دوربین از طبیعت بکر، عناصر تاریخی و البته ساختمان های نامربوط به آن جغرافیا دعوت می کنیم: 54 01 41 31 08 60 09 35 38 57 33 39 50 51 56 18 42 44 45 53 16 11 15 48

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code