| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران/نیلوفر روحی: نمایشگاه نقاشی کودکان عصر یکشنبه بیستم اسفندماه در آموزشگاه خط خطی رشت با حضور خالقان آثار و بازدید کنندگان برگزار شد. برگزار کنندگان این نمایشگاه خاطر نشان شدند: گروه خط خطی بر آن است که در این دوره که تکنولوژی با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و همه جنبه های زندگی را تحت تاثیر خود قرار داده که هنر نیز از این امر مستثنی نبوده، نقش هنر را در نسل کودکان پر رنگ تر کند تا روح کودکان با هنر آشنا شود و بتوانند با استفاده از رنگ ها و خطوط، احساسات خود را نمایان سازند و تجربه شیرین خلق آثار هنری را داشته باشند و هنر بتواند در این نسل و با این نسل به کمال برسد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code