| دوشنبه، 02 خرداد 1401
نگاه ایران: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که آیا سران سه قوه به دلیل حضور محمود احمدی نژاد در جلسات اخیر مجمع شرکت نکرده اند؟ گفت که خود سران سه قوه یا دفاتر آنها باید پاسخگوی این موضوع باشند؛ اما پیش از این هم پیش آمده که به دلیل مشغله کاری نتوانستند منظم در جلسات مجمع شرکت کنند. مجید انصاری در گفت وگو با ایسنا در ارتباط با اخبار حاشیه ای که در برخی از رسانه ها مبنی بر عدم حضور سران سه قوه در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل حضور محمود احمدی نژاد منتشر شده بود، اظهار کرد: اینکه علت عدم حضور سران سه قوه در چند جلسه اخیر مجمع به دلیل حضور آقای احمدی نژاد است یا نیست را نمی دانم. این موضوعی است که خود سران سه قوه و یا دفاتر آنها باید درباره اش اظهارنظر کند؛ که من همچنین چیزی از آنها نشنیده ام و یا در رسانه ای چنین اظهارنظرهایی منصوب به آنها منتشر نشده است. وی ادامه داد: این موضوع بیشتر حدس و گمان رسانه ای است و برای صحت و سقمش حتما باید خود سران محترم سه قوه و یا دفتر آنها اعلام نظر کنند. من نفیا یا اثباتا در ارتباط با این مساله نمی توانم اظهارنظر کنم. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این گفت وگو خاطرنشان کرد: عضویت در مجمع تشخیص مصلحت از این جهت که با حکم مقام معظم رهبری است ایجاب می کند که تمام اعضا تلاش کنند، در جلسات شرکت کنند. البته در گذشته هم این اتفاق افتاده بود که سران سه قوه به لحاظ مشغله کاری بالایی که دارند به ویژه آقای رییس جمهور کمتر در جلسات مجمع شرکت کرده اند و فقط در جلساتی که موضوعات مهم طرح می شد و وقت جلسه هم با زمان آنها هماهنگ بود به طور منظم در جلسات شرکت می کردند. وی ادامه داد: در هر صورت عضویت در مجمع افتخار بزرگی است. مجمع جایگاه بالایی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. مجمع نهاد مشورتی مقام معظم رهبری در حل معضلات نظام و تدوین سیاست های کلی نظام است. در واقع ریل گذاری های اصلی نظام در سیاست های کلی از طریق مشورت مجمع تشخیص مصلحت انجام می شود. انصاری در ادامه اظهاراتش درباره اهمیت جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: در موضوعات اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، مجمع بنابه مصالح به موضوعات اختلافی ورود پیدا می کند و در آنجا هم نقش مجمع نقش تعیین کننده ای است و فصل الخطاب قانونگذاری در کشور است. وی افزود: کارکردهای مجمع، کارکردهای بسیار مهمی است. اتفاقا برای هر سه قوه گره گشا است؛ چرا که برخی از موضوعات مطرح شده در مجمع گره های قوه مجریه و برخی دیگر از موضوعات گره های موجود در کار قوه قضاییه را باز می کند و همچنین برخی موضوعات دیگر ریل گذاری قضایی کشور را مشخص می کند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: اگر سران سه قوه به گونه ای زمان شان را تنظیم کنند که بتوانند حداقل در جلسات اصلی مجمع منظم شرکت کنند، به نظر می رسد که به نفع کشور و مطلوب است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code