| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران: نرخ دیه سال 97 معادل 231 میلیون تومان برای ماه های غیرحرام تعیین شد. مبلغ دیه برای سال 97 از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین شد. بر اساس ابلاغیه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به بررسی های به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال 97 مبلغ 2 میلیارد و 310 میلیون ریال تعیین می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code