| شنبه، 27 شهریور 1400
نگاه ایران: رئیس جمهوری در احکام جداگانه ای با پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، 5 عضو هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور را برای مدت چهار سال منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در اجرای بند (و) ماده (2) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 1382.12.17 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانم ها «مهری پریرخ» و «فاطمه فهیم نیا» و آقایان «هوشنگ مرادی کرمانی»، «محسن جوادی» و «علیرضا مختارپور قهرودی» را برای مدت چهار سال به عنوان «عضو هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور» منصوب کرد. رئیس جمهور در این احکام توفیق 5 عضو هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید را از خداوند متعال مسألت کرده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code