| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران: معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان نرخ تورم بهمن ماه امسال در گیلان را اعلام کرد.
 وحید طیفوری بیان کرد: نرخ تورم کل کشور و استان در بهمن ماه به ترتیب ۸٫۳ و ۷٫۹ درصد بوده ازاین رو استان گیلان در بهمن ماه، بین ۳۱ استان، دارای رتبه بیست و چهارم بالاترین نرخ تورم کشور است.وی ادامه داد: در همین راستا، بالاترین نرخ تورم کشور مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با ۱۱٫۹ درصد و کمترین مقدار مربوط به استان بوشهر با ۶٫۸ درصد بوده همچنین استان های هم جوار قزوین، مازندران، اردبیل و زنجان به ترتیب با ۸٫۶ ، ۸٫۳، ۸٫۷ و ۷٫۱ درصد دارای رتبه های چهاردهم، هفدهم، دوازهم و سی ام و نیز استان گلستان با ۱۰٫۶ درصد دارای رتبه پنجم بالاترین نرخ تورم هستند. به گفته طیفوری، نرخ تورم گروه عمده کالاهای خوراکی و دخانی کشور و گیلان نیز به ترتیب ۱۲٫۸ و ۱۱٫۲ درصد و نرخ تورم گروه عمده کالاهای غیرخوراکی کشور و گیلان به ترتیب ۶٫۶ و ۶٫۸ درصد بوده است. معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در خصوص نرخ تورم شهری گفت: این نرخ در کل کشور و استان در بهمن ماه به ترتیب ۸٫۲ و ۷٫۸ درصد می باشد از این رو گیلان بین ۳۱ استان، دارای رتبه بیست و چهارم بالاترین نرخ تورم شهری کشور است. وی اضافه کرد: همچنین استان های مجاور یعنی قزوین، مازندران، اردبیل و زنجان به ترتیب با ۸٫۳، ۸٫۲، ۸٫۶ و۷٫۲ درصد دارای رتبه های شانزدهم، هفدهم، یازدهم و سی ام و استان گلستان با ۱۰٫۵ درصد دارای رتبه ششم بالاترین نرخ تورم شهری کشور هستند. به گفته طیفوری، بالاترین نرخ تورم شهری کشور مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با ۱۱٫۷ درصد و کمترین مقدار مربوط به استان بوشهر با ۶٫۹ درصد بوده است. وی به نرخ تورم روستایی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: این نرخ در کل کشور و استان در بهمن ماه به ترتیب ۹٫۱ و ۸٫۲ درصد است و گیلان در بهمن ماه بین ۳۱ استان، دارای رتبه نوزدهم بالاترین نرخ تورم روستایی کشور می باشد. وی افزود: همچنین استان های قزوین، مازندران، اردبیل و زنجان به ترتیب با ۹٫۶، ۸٫۶، ۸٫۸ و ۶٫۸ درصد دارای رتبه های دهم، هفدهم، شانزدهم و بیست و نهم و استان گلستان با ۱۰٫۸ درصد دارای رتبه پنجم بالاترین نرخ تورم روستایی کشور هستند. به گفته طیفوری، بالاترین نرخ تورم روستایی کشور مربوط به استان کرمانشاه با ۱۲٫۴ درصد و کمترین مقدار مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۵٫۴ درصد بوده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code