| سه شنبه، 30 شهریور 1400
نگاه ایران: نیکی کریمی در گفت وگو با "روزنامه شرق" درباره بی مهری به هنرمندانی چون عباس کیارستمی و محمود دولت آبادی صحبت کرده است. اخیرا نمایشگاهی از عکس های نیکی کریمی با عنوان «گل مردگی» بر پا شد. این هنرمند درگذشت عباس کیارستمی را انگیزه اصلی خلق آثار این نمایشگاه می داند و درباره آن می گوید: «مجموعه «گل مردگی» در سال ٩۴ شروع شد و برایم فرازونشیب بسیاری داشت تا به تصویر نهایی برسد. این اولین بار بود که از طبیعت و خیابان و دوربین روی دست به استودیو می رفتم و صحنه ها را می چیدم. احساس یک فیلم ساز- نقاش را داشتم که باید قابی ابدی از تصویرش می ساخت. مردن و به استعاره از آن، پژمردن، جهانم را به هم زده بود، چراکه مرشد همیشگی ام را از دست داده بودم و ذهنم درگیر به تصویرکشیدن این فقدان بود. هم زمان اخبار نابسامانی های خاورمیانه من را بیشتر با مفهوم نیستی و فقدان درگیر می کرد؛ احساس تک افتادگی و تنهایی در جهانی بی نور و بی امنیت. همه اینها من را رساند به «گل مردگی».» او در بخش دیگری از این مصاحبه درباره بی مهری به هنرمندانی مانند عباس کیارستمی و محمود دولت آبادی صحبت کرده است: « آدم های بسیاری هستند که دائم در سفرند. من هم در مواقعی از سال بین تهران و لندن در رفت وآمد م و خیلی اوقات در لندن یا جاهای دیگر به سر می برم. مشاهداتم به من می گویند در کشورهای پیشرفته جهان، ما شاهد تکریم و پاسداشت هنرمندان در قالب طرح های تشویقی و حمایتی هستیم. هر کدام از هنرمندانی که داخل ایران کار می کنند و زحمت می کشند، اگر در خارج بودند، قدر می دیدند و بر صدر می نشستند؛ چه برسد به هنرمند بزرگی مانند آقای کیارستمی. متأسفانه بزرگان و دولتمردان ما اصلا قدر هنرمندان خود را نمی دانند. درحالی که دفاع از یک هنرمند برای احترام به هنر است. همه ما خواهیم رفت و زمان خواهد گذشت، اما تاریخ یک روز شهادت می دهد به کیارستمی نامی با این درجه از هنر چه گذشت و چه رفتارهایی با او شد. بعد هم یکباره می بینیم می گویند مرد! حالا این قضیه چه درباره بزرگانی مانند کیارستمی می تواند اتفاق بیفتد چه برای نسل ما. می گویم نسل ما، منظورم متولدین دهه ۵٠ یا دهه خاصی نیست؛ همه آنهایی که چه قبل از آن به دنیا آمده اند چه بعد؛ تمام کسانی که این روزها را گذرانده اند. این همه سال زحمت کشیدند، نه تنها کسی قدرش را ندانست، بلکه به او توهین و تحقیر نیز کردند. فیلم هایش را اکران نکردند، آخر سر هم اسطوره ای حذف شد. گوهرهای ارزنده خود را یکی یکی از دست می دهیم و قدر آنها را نمی دانیم. او را وادار می کنیم در جایی دیگر جز کشور خودش فیلم بسازد و البته در این بی مهری کردن و نادیده گرفتن، کیارستمی تنها نیست. خیلی های دیگر هم هستند؛ یکی از آنها محمود دولت آبادی است؛ نویسنده ای که نه تنها هیچ حمایتی از او نشد، بلکه فرصت دریافت جایزه نوبل نیز از او سلب شد. خلاصه این ماجرای گل مردگی است و هیچ اسم و رسم دیگری ندارد. گل نمادی از نسل خودم یا انسان هایی است که دوستشان دارم.»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code