| سه شنبه، 30 شهریور 1400
آیا اصلاح‌طلبان به مذاکره با رهبری می‌اندیشند؟
       کد خبر: 173221
نگاه ایران:طرح پارلمان اصلاحات این روزها در اردوگاه چپ غوغایی به پا کرده است؛ برخی تمام قد از آن دفاع می کنند و معتقدند پارلمان اصلاحات می تواند یک نهاد بالادستی و نظارتی نسبت به شورای عالی سیاست گذاری محسوب شود و برخی دیگر به هواخواهی از شورای عالی سیاست گذاری از ادامه فعالیت آن دم می زنند. الهه کولایی نماینده اصلاح طلب مردم تهران در مجلس ششم و استاد دانشگاه تهران معتقد است هر ایده ای که می خواهد مطرح شود باید حلاجی شود تا مبادا وحدت اصلاحات را نشانه برود. او هم که تا حدودی حامی ادامه فعالیت شورای عالی سیاست گزاری است معتقد است تشتت سال ها پیش درس خوبی به جریان اصلاحات داده است؛ لذا باید از تجربه گذشته استفاده کنند و مانع از بروز اختلافات شوند. آنچه در ادامه می خوانید مشروح این گفت و گو است: پارلمان اصلاحات این روزها بسیار مورد بحث است به نظر شما این پارلمان چقدر می تواند ایده ای برای رسیدن به وحدت در میان اصلاح طلبان باشد؟ با توجه به عملکرد شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان به نظر می رسد هواداری از ادامه فعالیت آن، با توجه به در نظر داشتن ضرورت بازخوانی عملکرد و اصلاح مسائل و مشکلاتی که در نحوه شکل گیری و سازمان دهی آن وجود داشته، لازم و ضروری است. در این راستا طبیعی است برخی اصلاح طلبان راهکارهای دیگری را پیشنهاد کنند. آنچه اهمیت دارد قرار گرفتن این ایده ها در فرایند گفت و گو است که خوشبختانه امروز در شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب این ظرفیت وجود دارد. لذا انتظار می رود این ایده و هر ایده ای که به رفتار انتخاباتی اصلاح طلبان شکل می دهد در فضایی دوستانه به خوبی مورد ارزیابی قرار گیرد. بر همین اساس باید امیدوار بود تا اصلاح طلبان با استفاده از تجربه های پیشین از هر نوع تفرقه و تشتت که به یاس و ناامیدی مردم بیانجامد دوری کنند و به جای منافع حزبی و گروهی مصالح عمومی و مسئله اصلاح طلبی را مورد توجه قرار دهند. بنابراین شما معتقدید که پارلمان اصلاحات می تواند تفرقه انگیز باشد؟ به هر حال در شرایطی که شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان همچنان وجود دارد و طرفداران خود را دارد طرح ایده های دیگر می تواند راه های متفاوتی را پیش پای اصلاح طلبان بگذارد؛ آنچه بیش از همه اهمیت دارد طرح و بررسی این ایده ها و پیشنهادها و رسیدن به وحدت عمل در شرایط مناسب است. برخی معتقدند پارلمان اصلاحات می تواند یک نهاد بالادستی یا نظارتی نسبت به شورای عالی سیاست گذاری باشد و مانعی برای ادامه فعالیت شورای عالی نیست؟ همانطور که گفتم نسبت این نهادها و نحوه شکل گیری و تعامل آنها مباحثی است که می تواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد و کسانی که طرفدارا این نهاد هستند باید با مخالفان آن یا کسانی که ایده های دیگری دارند، به وحدت عمل برسند. صرف داشتن ایده ها و پیشنهادهای مختلف جنبه منفی ندارد؛ مهم انتقال آن به عرصه عمل به گونه ای است که بتواند پیروزی اصلاح طلبان را تضمین کند. با توجه به تحلیلی که دارید چقدر این ایده را عملیاتی می دانید؟ به طور طبیعی هر پیشنهاد انسانی و طرحی که برخاسته از عقل بشر باشد، می تواند ابعاد مثبت و منفی درخود داشته باشد مهم مسیر اجرایی شدن آن و مشخص شدن مزایا و معایب آن و تاثیر مثبت و منفی آن بر منافع مردم است. این مسائل در مسیری از گفت و گو و تبادل افکار مشخص می شود. به نظر می رسد با توجه به تجربه های گذشته اصلاح طلبان باید درس های خوبی از تفرقه و تشتت خود و همچنین آثار سیاسی و اجتماعی آن گرفته باشند و امروز این درس ها را در شرایط حساس کشور به کار ببندند. اخیرا صحبت هایی درباره انتخاب برخی چهره ها برای گفت و گو با رهبری شده است؛ افرادی مانند جهانگیری یا موسوی خوئینی ها و محمد صدر و ... به نظر شما چقدر این پل های ارتباطی می تواند موثر باشد؟ من اطلاعی از این روند ندارم، اما این را به خوبی می دانم که اصلاح طلبی به معنای حرکت و تلاش در جهت اصلاح در درون ساختارهای موجود است و هرگونه تغییر از مسیرهای قانونی باید شکل بگیرد. بنابراین بسیار طبیعی است که برای انسجام بخشی به نهادهای درون نظام و ایجاد اعتماد بر پایه منافع مردم تلاش های گوناگونی صورت بگیرد. بدون تردید انجام این تلاش ها می تواند به بهبود شرایط عمومی کشور کمک کند. زمزمه مذاکرات با نهادهای دیگر چقدر در دستور کار اصلاح طلبان قرار دارد؟ نهادهایی مانند شورای نگهبان و ... در این مورد هم باز باید پاسخ قبل را داد. ما نیازمند ایجاد یک انسجام در درون نظام با محوریت قانون هستیم که بتواند مصالح و منافع ملت را تامین کنند. در این راستا همه نهادها باید نشان دهند پایبند ضوابط قانونی حاکم بر عملکرد خود و به حساب آوردن مطالبات مردم هستند و این را در رفتار خود به نمایش بگذارند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code