| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران: اولین مصوبه بوم گردی برای یک طرح ۴ واحدی در روستای خرجگیل صادر شد.
صبح چهارشنبه ۱۶ اسفند ۹۶ معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تالش در جلسه ستاد بوم گردی شهرستان با اشاره به استقبال شایان توجه از طرح بوم گردی در شهرستان گفت: بوم گردی گامی در راستای احیاء و اشاعه آداب و سنن و رسوم محلی می باشد. سیدمحمدی گفت: بیش از ۵۵۰ تقاضا برای ایجاد واحدهای بوم گردی در بخش های چهارگانه شهرستان واصل شده است که در حال حاضر مراحل مختلف خود را طی می کند. وی در ادامه افزود: با توجه به زمینه های گردشگری شهرستان استقبال خوبی از این طرح شده است ولی در اجرا نیازمند همکاری عملگرایانه اداره منابع طبیعی و بنیاد مسکن هستیم تا برخی موانع موجود از بین برود. معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در ادامه گفت : از مجموع تقاضاهای رسیده بیش از ۲۰۰ پرونده تشکیل و در مرحله رسیدگی قرار دارد که تعداد ۵۳ مورد به تایید اولیه رسیده است که برنامه ریزی شده است طی دو هفته آتی به تصویب نهایی کمیته شهرستان رسیده و به استان ارسال شود. سیدمحمدی گفت : اولین طرح بوم گردی مصوب شهرستان تالش امروز در این جلسه یک طرح ۴ واحدی در روستای خرجگیل بود که به تصویب کمیته شهرستان رسید. وی در پایان گفت: جلسات کمیته شهرستانی بوم گردی هر هفته در فرمانداری برگزار می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code