| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران:  نماینده مردم شهرستان آستارا در مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه بگوییم حتما مدیر باید بومی باشد، لازم نیست و اگر ضرورت ایجاب کند از مدیران غیربومی نیز بایستی بهره گرفته شود و این کار، نباید انتقاد به همراه داشته باشد. به گزارش ایرنا، ولی داداشی افزود: مدیران بومی و غیربومی هر کدام معایب و مزایایی دارند اما آنچه در این میان مهم است، آن است شخصی که مسئولیت می پذیرد، باید تعهد و تخصص لازم را برای پیشبرد امور داشته باشد. وی بیان داشت: اینکه در مواردی مدیر لایق بومی مطرح می شود، به این دلیل است که او تمام ظرفیت ها و کمبودهای استان را می شناسد و باید در اولویت انتخاب قرار گیرد، اما اینکه حتما بگوییم مدیر بومی باشد، ضرورت ندارد. نماینده مردم شهرستان آستارا در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگرچه اولویت با مدیران متخصص بومی است، اما اگر ضرورت ایجاب کند از مدیران غیربومی نیز بایستی بهره گرفته شود و این کار نباید انتقاد به همراه داشته باشد. وی با بیان اینکه همه جای ایران سرای من است و همه با هم هموطن هستیم، اظهار کرد: نباید حس ناسیونالیستی که در مکتب ما مردود شمرده شده و امر خوبی نیست، ترویج دهیم بلکه همه بایستی فارغ از قومیت ها به یکدیگر کمک کنیم. داداشی با تاکید بر ضرورت توجه به راهکارهای ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه گفت: اشتغالزایی برای جوانان و فراهم کردن مراکز تفریحی از جمله راهکارهای ایجاد نشاط اجتماعی است که با توجه به کمبود این مراکز در استان، این امر با حمایت از سرمایه گذاران میسر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code