| یکشنبه، 01 خرداد 1401
نگاه ایران: رئیس دفتر رئیس جمهوری با انتقاد از برخی برداشت های نادرست و هدفمند از اظهارات دکتر روحانی در مجمع سالانه بانک مرکزی ضمن دعوت از سیاسیون و اصحاب رسانه به مطالعه دقیق مجموعه سخنان رئیس جمهوری، گفت: دولت و شخص آقای رئیس جمهور هم در عمل و هم در سخن همواره از نقدهای دلسوزانه استقبال کرده ومی کنند. محمود واعظی روز دوشنبه در پاسخ به ایرنا با بیان اینکه رئیس جمهوری در جملات قبل از فراز مورد بحث آشکارا به تلاش دشمنان نظام برای صدمه به امید و اعتماد مردم اشاره کرده اند گفت: بسیار روشن است که در جملات بعدی هم منظور ایشان دولت به معنای اعم و حاکمیتی آن و منظورشان از مخالفان، دشمنان و بدخواهان نظام است. وی ادامه داد: کنترل و حفظ تورم تک رقمی طبعا نه فقط موفقیت دولت به معنای دستگاه اجرایی ، که دستاورد بزرگ نظام، آن هم بعد از 26 سال تورم دو رقمی است . آقای رئیس جمهور هم با اشاره به همین موضوع تاکید داشتند که دشمنان نظام و مردم با نادیده گرفتن اینگونه دستاوردهای بزرگ که علیرغم بدخواهی های خارجی و داخلی به دست آمده، می خواهند مردم را نا امید کرده و اعتماد آنها به کارآمدی نظام و دولت را کاهش دهند . سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تفکیک دو موضوع مخالفت و نقادی، بیان داشت: انتقاد به سیاست ها و تصمیمات دولت با مخالفت با موجودیت دولت به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام متفاوت است. انتقاد به روش ها و تصمیمات به اصلاح و بهبود وضع موجود منجر می شود اما مخالفت با هدف زمینگیر کردن دولت و رها شدن امور مردم و نا امید کردن مردم از آینده کشور و نظام انجام می شود که بی تردید مورد پسند هیچ کدام از جریان ها و گروهها و طیف های سیاسی درون نظام نیست . واعظی با اظهار تاسف از اینکه 'عده ای به قیمت نا امید ساختن مردم ، نادیده انگاری دستاوردها و القای نا کارآمدی نظام به مخالفت سیاسی و فضا سازی های کاذب رسانه ای روی آورده اند' ، افزود: هم آقای رئیس جمهوری و هم سایر اعضای دولت بارها در طول این سالها تاکید کرده اند که دولت یازدهم ودوازدهم ، دولت همه جریانها و گروه های سیاسی و همه طیف ها بوده و هست . این دولت همواره از نقد دلسوزانه همه جریان های سیاسی استقبال کرده و نقادی را گامی راهگشا در راستای اعتلای کشور دانسته است . وی در پایان به هجمه های اخیر صورت گرفته به رئیس جمهوری در موضوع لزوم طرح نقد در جامعه اسلامی خاطر نشان کرد: رئیس جمهوری که برای حمایت از نقادی و پذیرفته شدن گفتمان نقادانه در ساختار حاکمیت حاضر است این همه هزینه بدهد وهجمه ها را به جان بخرد، قاعدتا حساب منتقدان را با مخالفان و دشمنان نظام و دولت یکی نمی داند .
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code