| جمعه، 02 مهر 1400
نگاه ایران/پویا درگاهی: نمایشگاه کتاب گیلان ظهر امروز با 290 ناشر در 210 غرفه با ارائه 34 هزار عنوان کتاب افتتاح شد. در مراسم افتتاح نمایشگاه حجت لااسلام محمدرضا حشمتی معاون قرآنی وزیر فرهنگ ، فیروز فاضلی مدیر کل فرهنگ و ارشاد گیلان، محمد احمدی پورمعاون استاندار گیلان، یونس رنجکش سرپرست امور اجتماعی استانداری،عیسی مهدوی فرماندار رشت، امیر محمدپورمدیر کل کتابخانه های گیلان، کیوان محمدی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری گیلان، احمد رضی رئیس دانشگاه گیلان و شماری از شهروندان افتتاح شد. علاقمندان می توانند تا اول آذر همه روزه از 10 صبح تا 8 شب از این نمایشگاه بازدید کنند. (گزارش افتتاحیه نمایشگاه) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (6) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (4) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (5) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (9) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (7) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (8) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (10) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (13) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (11) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (14) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (15) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (29) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (22) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (23) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (24) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (26) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (25) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (21) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (20) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (18) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (19) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (17) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (27) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (30) IF IF افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (43) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (44) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (45) IF افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (39) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (40) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (41) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (42) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (35) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (36) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (37) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (38) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (31) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (32) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (33) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (34) افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان (28)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code