| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: با حکم مسعود نصرتی 4 مدیر جدید در بخش های مختلف شهرداری رشت معرفی شدند. بر اساس  احکام جداگانه نصرتی، پیمان پارسا جایگزین مهرداد حسینی در راس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهری شد و سرپرستی این سازمان را بر عهده گرفت. پارسا پیش از این مدیر مرکز کنترل ترافیک بود. حسینی نیز از این پس با حکم دکتر نصرتی به عنوان سرپرست مدیریت کنترل ترافیک فعالیت خواهد کرد. از سوی دیگر محمدرضا نظری که پیش از این مسئولیت معاونت اداری مالی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت را داشت جایگزین غلامرضا زکی زاده در راس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شد و زکی زاده نیز مسئولیت مدیریت پروژه خرید اتوبوس و مینی بوس و بهینه سازی خطوط ۲۱ گانه اتوبوسرانی رشت جهت تحقق اهداف طرح مصوب شورای عالی حمل و نقل و ترافیک کشور را بر عهده گرفت.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code