| دوشنبه، 02 خرداد 1401
نگاه ایران:علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: عده ای خیابان را می بندند و ما با آنها مذاکره می کنیم و این خیلی جالب نیست. نباید نسبت به این افراد رافت نشان داد؛ چرا که با روش غیرمقتدرانه نمی توان در مقابل کسانی که نظام عمومی را برهم زدند، رافت نشان داده و مذاکره کرد. مطهری افزود: این که ما علم دینی داریم و نداریم و علوم اسلامی داریم و یا نداریم، بحث تخصصی و قابل بحث است. او اضافه کرد؛رئیس جمهوری مدیر اجرایی است و باید کار خود را انجام دهد. در هر دوره ای این نقص ها را می بینیم که روسای جمهوری وقتی در زمینه اجرایی تحت فشار قرار می گیرند، گریزی به صحرای کربلا می زنند. مطهری گفت؛باید حق اعتراض مردم را به رسمیت شناخت، خوشبختانه در اتفاق های اخیر در توسعه سیاسی یک گام به جلو برداشتیم و همه قبول داشتند که باید حق اعتراض را به رسمیت شناخت و هر اعتراضی را نباید به معنی براندازی و مخالفت با ولایت فقیه تلقی کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code