| جمعه، 02 مهر 1400
بهزاد فراهانی:
       کد خبر: 17239
نگاه ایران:  بهزاد فراهانی که در نمایش «ترور» نقش اشعث ابن قیس کندی را بازی می کند،در نشست خبری این نمایش گفت: «آقایان و بزر گان سیاست های کلان، توپ را در زمین اهالی تئاتر انداخته اند و ما را به جان هم. زمانی که نعیمی به من پیشنهاد کرد تا در این نمایش بازی کنم، بسیار خسته بودم چون نمایش زیبایی را به روی صحنه بردم اما حکایتم، «من بدو آهو بدو» شده است که چه موقع جناب وزیر، حق و حقوق بازیگران را می پردازد.» فراهانی با این اشاره که به زودی ایران را ترک می کنم، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «ده سال است که مداوم از شما دعوت می کنم بیایید و مجانی تئاتر ببینید، لازم نیست به پشت صحنه سر بزنید و مشکلات ما را ببینید بلکه مانند همه چیزهای حاضر و آماده ای که از آنها استفاده می کنید، تئاتر حاضر و آماده ببینید. ما به شما تعظیم هم می کنیم، فقط بیایید و ببینید.» اودر پایان درمورد رفتنش از ایران توضیح داد: «من دیگر تئاتر روی صحنه نمی برم. وقتی تئاتر را ترک می کنم، یعنی ایران را ترک کرده ام، در این کشور نمی شود تئاتر کار کرد.»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code