| شنبه، 12 آذر 1401
به گزارش نگاه ایران: به نقل از روابط عمومی ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت، نیز در این مراسم جمعی از اعضای شورای اسلامی، شهردار، مدیران شهرداری رشت، معاون سیاستی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری رشت و انجمن های مردم نهاد حضور داشتند. دکتر سید محمد علی ثابت قدم شهردار رشت با تاکید بر حفاظت از زمین پاک و محیط زیست شهری اظهار داشت : توسعه مشارکتهای مردمی، گامی مهم در دستیابی به توسعه پایدار شهری است و این امر با مشارکت شهروندان محقق نخواهد شد. 3 وی با تشریح ابعاد گوناگون زیر ساختهای توسعه پایدار گفت: مقوله توسعه پایدار شهری صرفا یک مقوله زیست محیطی نمی باشد و در این خصوص می بایست تمامی مولفه های فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی را با نگاهی ویژه مد نظر قرار داد. شهردار رشت یادآور شد : حمایت از فعالیت های تشکل های مردم نهاد توسط شهرداری مرکز و نواحی با گسترش پهنای کارکرد آنها در محلات از اموری است که می بایست مورد توجه قرار گیرد. اسماعیل حاجی پور، رییس شورای اسلامی شهرستان رشت نیز، ضمن حمایت و تشکر از برگزاری چنین همایشی در راستای گسترش و ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست، آموزش شهروندی تاکید نمود و مهمترین گام در راه حفظ زندگی را حفظ محیط زیست دانست و بر این امر تاکید ورزید. امیر حسین علوی عضو شورای اسلامی شهر رشت نیز در این مراسم با تقدیر از تشکل های مردم نهاد، اظهار داشت: که هیچ توسعه ای بدون توجه به محیط زیست و حفاظت از آن امکان پذیر نیست و رسیدن به این باور تعامل و همکاری شهروندان را می طلبد و مدیریت شهری بدون کمک و مشارکت شهروندان به موفقیتی در حفاظت در محیط زیست و نهادینه کردن فرهنگ حفظ زمین محیط زندگی نخواهد رسید. فرانک پیشگر، رییس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر رشت نیز ضمن گرامیداشت هفته زمین پاک و با تاکید بر این نکته که همه شهروندان باید به حفظ محیط زیست بپردازند، به تقدیر از فعالیت های انجمنهای مردم نهاد پرداخت و مشارکت و حضور آنها را در عرصه مدیریت شهری مهم برشمرد. فاطمه قدیمی رییس ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت با تاکید بر اینکه پارکی که در آن حضور داریم، باغی طبیعی است که جز میراث گذشتگان ماست، حفظ پاکی زمین را را به شکل صحیح جهت بهره برداری آیندگان را نیز امری مهم برشمرد.

7

قدیمی افزود: روز زمین پاک بر این نکته تاکید دارد که با تلاشی همه جانبه، بهبود کیفی در مدیریت و محیط زیست شهری صورت پذیرد. در پایان نیز بعد از قرائت بیانیه زمین پاک توسعه پایدار شهرداری رشت و سخنرانی بازدیدی، مدیرعامل موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما از تشکل های مردم نهاد فعال تقدیر و تشکر به عمل آمد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code