| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: رییس اقشار اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه مبلغان و مداحان خانمی که خارج از سازمان تبلیغات کار می کنند، قیمت های متفاوتی از مردم دریافت می کنند و به صورت توافقی نیز این مبالغ دریافت می شود، گفت: معمولا چشم و هم چشمی هم در این فضا دیده می شود و عده ای هم با این ادعا که این مبلغ را صرف امور خیریه می کنند، مبالغ سنگینی از صاحبخانه دریافت می کنند حتی در یکی از موارد یک خانه در ولنجک توسط صاحبخانه به مبلغه اهدا شده بود. فرزانه سادات نیکوبرش، رییس اقشار اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی درباره برنامه های این سازمان برای ساماندهی مبلغان و مداحان خانم گفت: سامانه جامع اعزام مبلغ با نام سجام در سایت سازمان تبلیغات طراحی شده است و از همه مبلغان و مداحان خانم و آقا خواسته شده تا در این سامانه ثبت نام کنند، این سامانه بیش از 5 الی 6 سال است که فعال است و تمام مبلغان باید در آنجا ثبت نام کنند تا در بحث اعزام ها بتوانیم از این افراد استفاده کنیم. او با اشاره به اهداف این سامانه خاطرنشان کرد: یکی از اهداف ما در سامانه سجام این بود که همه مبلغان شناخته شده باشند، همچنین سطح بندی شده و تحصیلات و سابقه آنها مشخص شود. رییس گروه اقشار اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: ما در خصوص ثبت نام مبلغان در این سامانه با سه دسته مواجه هستیم؛ یک دسته مبلغان سنتی هستند که یا سواد ندارند یا سواد پایینی دارند و سنتی رشد کرده و صدای خوشی داشتند و در منطقه خود شناخته شده هستند و کار تبلیغی را انجام می دهند. نوع دوم افرادی هستند که تحصیلات حوزوی دارند و با توجه به اینکه علم آن را فراگرفته اند به کار تبلیغی نیز ورود کرده اند که انحراف در این گروه بسیار کمتر است، البته نفس انسان گاهی اوقات باعث می شود فردی هم با داشتن تحصیلات و اطلاعات کافی باز هم انحراف داشته باشد. برخی هم مبلغان دانشگاهی هستند و تقریبا حدود 60 درصد مبلغان ما همین افراد تحصیلکرده و اهل علم هستند. رییس گروه اقشار اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: دسته ای نیز از مبلغان و مداحان سنتی هستند که از این طرح استقبال نکردند، چراکه فعالیت آنها محدود می شود و باید مسئولیت پذیر باشند از همین رو از این طرح ما استقبال نکردند و به فعالیت ادامه دادند و از آنجا که در فرهنگ جامعه خود مقبول هستند عملا نگاه مثبتی به این مسئله نداشتند. همچنین یک سری منافع فردی مانع می شود که این افراد به سازمان تبلیغات مراجعه کنند. او در پاسخ به این سوال که چرا اقبال عمومی نسبت به این افراد زیاد است، گفت: افراد نمی دانند وقتی که قصد دارند مجلس ذکر مصیبت برای اهل برگزار کنند، می توانند از مبلغان سازمان تبلیغات اسلامی استفاده کنند. سازمان تبلیغات در هر استانی علاوه بر مرکز استانی ادارات تابعه نیز دارد و اگر مردم در خواست مبلغ کنند، سازمان نیز با توجه به سامانه سجام مبلغانی را معرفی می کند که مقبول و شناخته شده هستند و برای ما مسئله ای ندارند، اما مردم از افرادی استفاده می کنند که در محل خودشان شناخته شده هستند و این افراد چون آگاهی لازم را ندارند خرافات خود را تبلیغ می کنند. نیکوبرش درباره مبالغ دریافتی این مبلغان خاطرنشان کرد: افرادی که از طریق سازمان تبلیغات معرفی می شوند بین 50 تا 100 هزار تومان دریافت می کنند و این یک قیمت معمول است که دریافت می شود، اما افرادی که خارج از سازمان تبلیغات کار می کنند، قیمت های متفاوتی دریافت می کنند و به صورت توافقی مبالغ دریافت می شود و معمولا چشم و هم چشمی هم در این فضا دیده می شود عده ای هم با این ادعا که این مبلغ را صرف امور خیریه می کنند، مبالغ سنگینی از صاحبخانه دریافت می کنند حتی در یکی از موارد یک خانه در ولنجک توسط صاحبخانه به مبلغه اهدا شده بود. او ادامه داد: این افراد از طریق مراد و مریدی عمل می کنند و این فرهنگ متاسفانه به راحتی قابل اصلاح نیست و نیاز به همکاری همه دستگاه ها دارد. سازمان تبلیغات نیز در این زمینه ایجابی عمل می کند و با تربیت افراد و استفاده آن ها در این مجالس سعی دارد تا جلوی فعالیت این افراد گرفته شود و سعی می کنیم تا عادت غلط در این زمینه را اصلاح کنیم، البته یک سری عرف های اجتماعی نیز خیلی اجازه کار به ما نمی دهد اما باز هم در حال تلاش هستیم تا سطح فرهنگ مردم در مباحث دینی را ارتقا دهیم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code