| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
با حکم حامد عبداللهی؛
       کد خبر: 172077
نگاه ایران: با حکم حامد عبداللهی، رئیس شورای اسلامی استان گیلان، مصطفی عاقل منش به عنوان مشاور پارلمانی شورای اسلامی استان گیلان منصوب شد. مصطفی عاقل منش فرزند محمدحسن عاقل منش عضو شورای شهر رشت، طی سال های گذشته به عنوان مشاور امور اجرایی جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس به فعالیت مشغول بوده است. عاقل منش همچنین در بخش های مختلف فرهنگی و اجتماعی سابقه فعالیت دارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code