| چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: هفت اثر منتشرنشده اکبر رادی به همت بهروز محمودی بختیاری منتشر می شود. به گزارش ایسنا، آثار منتشرنشده رادی در هفت جلد به نام های «مسخره و یادداشت های یک کارمند»، «میانِ در و چند داستان دیگر»، «افسانۀ دریا»، «از دست رفته»، «مردی کنار رود»، «گزارش» و «ماهیگیران دریا و کنار حوض» و در یک مجموعۀ کلی به نام «پیش از روزنۀ آبی» پیش از نمایشگاه کتاب اردیبشهت ۱۳۹۷ توسط نشر خاموش منتشر و در نمایشگاه کتاب رونمایی خواهند شد. دکتر بهروز محمودی بختیاری درباره انتشار این مجموعه می نویسد: امسال دهمین سال درگذشت شادروان اکبر رادی (۱۳۸۶-۱۳۱۸) است. رادی یقینا از ستون های استوار ادبیات معاصر ایران است و از معدود نمایشنامه نویسان شاخص، حرفه ای و جریان ساز ایران به شمار می رود. «شاخص» به این اعتبار که نثر او نثری است ویژه، پخته، سرشار از مایه های فرهنگ عامه و مناسب شخصیت هایی که او آفریده است. «حرفه ای» به این مفهوم که او ۵۰ سال مداوم نمایشنامه نوشت و با وجود بهره مندی از توانایی های بسیار و حوزه های پول سازتر، به سمت آنها نرفت و در نهایت «جریان ساز»، به این اعتبار که نسل بعدی رادی بسیار شیوۀ او را در ارائۀ "شخصیت" نمایشی به جای "تیپ" نمایشی (که حتی در آثار بزرگان هم نسل او جاری بود) پسندیدند و به کار گرفتند. رادی با نشر نمایشنامۀ «روزنۀ آبی» پا به عرصۀ حرفه ای نمایشنامه نویسی نهاد و تا پایان عمر هم این عرصه را رها نکرد. اما جالب اینجاست که پیش از نشر «روزنۀ آبی»، داستان ها و نمایشنامه های متعددی داشت که هرگز به چاپ نرسیده بودند و اخیرا توسط بانوی گرامی شان حمیده بانو عنقا به من معرفی شدند. ۱۲ متن منتشرنشدۀ مرحوم رادی که در اختیار همسر ایشان است، شامل یک نمایشنامه، پنج داستان بلند و شش داستان کوتاه است. در دهمین سال درگذشت مرحوم رادی، اینجانب پیشنهاد کردم که این آثار از گوشۀ گمنامی درآیند و به دست اهل مطالعه و تحقیق برسند. از ایده استقبال شد، ولی این پرسش باقی ماند که «اگر مرحوم رادی انگیزه ای به حفظ و اشاعۀ این متون داشت، چرا خودش آنها را منتشر نکرد»؟ ولی در عین حال این پرسش هم پدید آمد که «اگر آن شادروان به این متون باوری نداشت و میلی هم به حفظ آنها در خود نمی دید، چرا با این نظم و ترتیب و خظ خوش تا پایان عمر آنها را به بهترین شیوه حفظ کرده بود»؟ باور شخصی من این است که رادی نویسندگی را به جان دوست داشت و در حوزه های مختلف هم قلم می زد، ولی تمایلی نداشت که به حرفه ای جز نمایشنامه نویسی منسوب باشد. شاید یکی از دلایلی که خودش هم نام آثار نوشتاری غیرنمایشی خود را «سیاه مشق» خوانده، همین باشد. با وجود این، اکنون و پس از ۱۰ سال از درگذشت او، به شناختی بهتر و عمیق تر از شخصیت هنری و نوشتاری رادی نیازمندیم. عمرِ نه چندان بلند رادی به او این امکان را نداد که این جنبه از کار خود را به مخاطبانش بنمایاند، ولی اکنون که به جاودانگی رسیده، وظیفۀ بازماندگان است که روح چندبعدی او را به گونۀ شایسته ای بشناسند و بشناسانند. نوشته های منتشرنشدۀ رادی عمدتا به سالهای پایانی دهۀ ۱۳۳۰ متعلقند، خوانش این متون یقینا به دوستداران او کمک خواهد کرد تا بدانند که او چه سیری را در رسیدن به نثر و الگوی پختۀ خود در نمایشنامه نویسی پیموده است، و به این یقین برسند که رادی هم (مانند سایر اصحاب نام آور قلم) یک شبه و در نگارش نخست خود، به جایگاه فعلی اش نرسیده و پشتوانه ای محکم از پشتکار و تلاش در ورای نوشته های نمایشی او وجود دارد. یقینا خوانندگان این آثار به هنگام مطالعۀ این آثار، جوانی و نوخاستگی نویسنده از یک سو، و عدم اصرار او بر داستان نویس بودن از سوی دیگر را مد نظر خواهند داشت.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code