| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
نگاه ایران / مریم صابری: اولین جلسه امور بانوان شهرستان رشت صبح امروز چهارشنبه ۹ اسفند با حضور فرماندار شهرستان رشت در سالن اجتماعات فرمانداری رشت تشکیل شد. مهربخش مشاور امور بانوان فرمانداری رشت، مشاوران امور بانوان بخشداری ها و شهرداری ها و ادارات مختلف در این جلسه حضور داشتند. فرماندار با تبریک روز زن  گفت: باید از ظرفیت مختلف زنان در بخش های مختلف استفاده کنیم. او همچنین از بانوان حاضر در جلسه خواست تا برنامه محور باشند و این برنامه ها نیز براساس نیازها و توان اجرایی باشد. کاظمی افزود: اگر از تمام ظرفیت ها استفاده شود بسیاری از موضوعات از جمله مسائل فرهنگی حل خواهد شد. فرماندار همچنین با بیان اینکه منتظر مناسبت ها نمانیم گفت: جلسات منسجم داشته باشیم و حداقل در هر فصلی ارزیابی داشته باشید. احمدی با بیان اینکه آنچه که جامعه را به نشاط می کشاند وجود انگیزه است گفت:راهبرد ما باید این باشد که انگیزه ها را برانگیخته کنیم. او افزود:  باید به این بیاندیشیم که برای سال ۹۷ چه چشم اندازی داریم . در این جلسه بانوان حاضر به ارائه نظرات خود در ابن زمینه پرداختند و از فرماندار خواستتد تا نگاه مدیران ادارات به مشاور امور بانوان از حالت ‍سمبلیک خارج شود. فرماندار در پایان ارایه دیدگاه های زن گفت: ظرف یک هفته همه مشاوران امور بانوان پیشنهادات را به خانم مهر و سپس با توجه به پیشنهادات مطرح شده چند کارگروه تشکیل خواهد شد. او از بانوان خواست تا کل نگر باشند و فقط بخشی نگاه نکنید و پشتهادات نیز باید قابلیت عملی شدن داشته باشد. احمدی بار دیگر تاکید کرد:جلسه امور بانوان فرمانداری باید حداقل سالی چهار بار تشکیل جلسه دهد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code