| سه شنبه، 06 مهر 1400
نگاه ایران/مریم رجبی: صد و هفدهمین جلسه علنی شورای شهر رشت عصر امروز (یک شنبه 24 آبان) با غیب رضا رسولی و محمدحسن واثق کارگرنیا و نیز عدم حضور محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت که قرار بود در این جلسه حاضر شود به دلیل سفر به جمهوری آذربایجان به همراه استاندار برگزار شد. (گزارش این جلسه) شورای شهر 24 آبان (6) شورای شهر 24 آبان (15) شورای شهر 24 آبان (2) شورای شهر 24 آبان (3) شورای شهر 24 آبان (4) شورای شهر 24 آبان (5) شورای شهر 24 آبان (7) شورای شهر 24 آبان (14) شورای شهر 24 آبان (9) شورای شهر 24 آبان (11) شورای شهر 24 آبان (12) شورای شهر 24 آبان (13) شورای شهر 24 آبان (10)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code