| پنجشنبه، 03 تیر 1400
نگاه ایران:  مسعود نصرتی صبح امروز در کمیته توسعه شهر رشت در سالن شهید انصاری استانداری گیلان با تأکید بر لزوم ساماندهی دو رودخانه شهر رشت اظهار کرد: ساماندهی دو رودخانه شهر رشت با نگاه ساده سازی و تفکیک مباحث آغازشده است.

وی با اشاره به اینکه گوهر رود با ۱۰ و زرجوب با ۱۷ کیلومتر، جمعاً در ۲۷ کیلومتر نیازمند مدیریت و ساماندهی هستند، افزود: رودخانه گوهر رود با توجه به کوتاه بودن مسیر رودخانه ای و معضلاتی نظیر فاضلاب های زیست محیطی در اولویت ساماندهی قرار دارد.

شهردار کلان شهر رشت با بیان اینکه بخش اعظم آلایندگی رودخانه های رشت ورود شیرابه های زباله سراوان است، گفت: راهکار کاهش مشکلات زیست محیطی رودخانه گوهر رود افزایش تفکیک از مبدأ و کمک منابع و بودجه دولتی برای تصفیه خانه است.

نصرتی اقدامات انجام شده در راستای جمع آوری و هدایت فاضلاب خانگی را ناکافی دانست و افزود: توسط بانک جهانی مقدمات ساماندهی رودخانه ها انجام شده اما کافی نیست و باید لوله گذاری ها کامل شوند.

وی بخش خصوصی را در مدیریت فاضلاب شهری مثمر ثمر خواند و گفت: در ۱۱ استان برای تعیین تکلیف فاضلاب از بخش خصوصی استفاده شده که با خرید فاضلاب از آب و فاضلاب می توان اقدامات مؤثری انجام داد.

شهردار کلان شهر رشت گفت: پس از رفع آلودگی اقدامات موردنیاز نظیر لایه روبی، بسترسازی و بازگرداندن خدمات برای توسعه گردشگری امکان پذیر است.

نصرتی با بیان اینکه ۲۰ پارک در حاشیه رودخانه های شهر در اختیار شهرداری وجود دارد که می تواند به بخش خصوصی واگذار و سرمایه گذار جذب کند تصریح کرد: باید هر سرمایه گذاری که جذب می شود با نگاه و زیرساخت گردشگری تعریف شود که تاکنون سرمایه گذارانی نیز اعلام آمادگی کرده اند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code