| شنبه، 31 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات گیلان از کاهش ۳۶ درصدی صید ماهیان استخوانی خزر در حوزه این استان خبر داد. اکبر ایلدرم اظهار کرد: از ابتدای شروع فصل صید در گیلان، ۲۴۸ تن انواع ماهیان استخوانی توسط حدود چهار هزار صیاد عضو ۵۱ شرکت تعاونی صید شد. وی افزود: ۸۰ تن از این میزان ماهی سفید، ۱۵۸ تن کفال و ۱۰ تن سایر گونه ها بود که ۵۵ میلیارد ریال ارزش اقتصادی فروش آن بود. معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات گیلان علت اصلی کاهش صید را بیشتر بودن روزهای کولاک دریا در سال جاری نسبت به سال های قبل و سرمای زودرس اول فصل پاییز عنوان کرد که موجب دور شدن ماهی کفال و رفتن به سمت اعماق شده بود. ایلدرم خاطرنشان کرد: در چند روز گذشته، شاهد بازگشت کفال ماهیان به آب های ساحلی و افزایش صید این گونه بوده ایم. وی در ادامه از صید پنج هزار و ۲۳ تن ماهی کیلکا در استان خبر داد و تصریح کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش یافته است. به گفته ایلدرم، از این میزان صید ۲۰۰ تن مصرف انسانی و مابقی به مصرف تولید پودر ماهی رسیده است. وی ارزش اقتصادی فروش ناخالص این میزان کیلکای صید شده در گیلان را ۴۸ میلیارد ریال عنوان کرد که توسط ۲۷۰ صیاد با استفاده از ۲۷ فروند شناور صورت گرفته است. وی گفت: در صورت تامین اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی مربوط به سفر استانی دولت به گیلان در بخش شیلات، قسمت اعظمی از مشکل ساماندهی تعاونی های پره صیادی استان رفع خواهد شد. چهار هزار صیاد گیلانی در قالب ۵۱ تعاونی پره از بیستم مهر تا نیمه فروردین ماه سال بعد در ۳۰۰ کیلومتر آب های ساحلی استان از آستارا تا چابکسر به صید ماهی می پردازند. پارسال صیادان تعاونی های پره گیلان در مجموع قریب سه هزار و ۵۰۰ تن ماهی از خزر صید کردند که اغلب ماهی سفید و بعد کفال بود. با توجه به شرایط آب و هوایی، تنها شش پره صیادی شامل پنج دستگاه پره در آستارا و تالش و یک پره در می انکاله ترکمن صحرا از ابتدای مهر صید را آغاز کرده اند. روش صید پره، شیوه ای است که در آن تور آماده به کمک یک کرجی بصورت نیم دایره در فاصله مشخصی از ساحل دریا (۱۴ متری عمق دریا) ریخته می شود. تور مورد استفاده از ۱۱ تکه پره با اندازه های مختلف به هم دوخته شده، تشکیل شده است. عمل کشش تور در گذشته توسط نیروی انسانی و در حال حاضر از نیروی تراکتور و وینچ انجام می شود
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code