| سه شنبه، 25 خرداد 1400
نگاه ایران/گروه اقتصادی:ظهر امروز دوشنبه هفتم اسفندماه دومین جلسه رسمی هیات موسسان شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان رشت در سالن اجتماعات اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان رشت برگزار شد. تشکیل صندوق تامین هزینه های موسسین با کف واریز ۲۰ میلیون تومان  یکی از مصوبات جلسه امروز بود. در این جلسه تعیین شد که این مبلغ از محل قرض موسسین و اسپانسرینگ شرکت های خصوصی  به نماینده مالی منتخب موسسین پرداخت و در حساب مشترکی با دو امضا نماینده هیات موسس و امور مالی واریز شود . همچنین هزینه های انجام شده تا این لحظه با اسناد مربوط تحویل هیات رییسه منتخب شده و با تایید هیات رییسه قابل پرداخت است. سپس پس از بحث و بررسی در مورد چگونگی انتخابات و تشکیل حوزه ها در انتهای جلسه نسبت به انتخاب هییت ریاسه موسسین  رای گیری به عمل آمد . سید محسن پورفخریان به عنوان نماینده هیات موسسین٬مومن صالحی سخنگو شرکت تعاونی٬خانجانزاده مسئول  امور مالی وپور توکلی و وهابی به عنوان اعضای هیات رییسه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان رشت  انتخاب شدند. شرکت تعاونی توسعه و عمران برای ثبت نیازمند عضویت ۵ درصد جمعیت شهرستان است. بر طبق آخرین آمار اعضا با واریزی های امروز دوشنبه هفتم اسفند ماه  با  صدور چک فرهنگیان ناحیه دو رشت تعداد سهامداران به  ۳۰۶۰ نفر  رسیده است. که با توجه به عدد ۴۸۰۰ نفری ( ۵ درصد جمعیت شهرستان رشت) پیش بینی شده برای این اعضای شرکت راه طولانی تا تکمیل ظرفیت نمانده است.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code