| سه شنبه، 25 خرداد 1400
سروده استاد شفیعی کدکنی همزمان با سالروز 90سالگی هوشنگ ابتهاج؛
       کد خبر: 171509
نگاه ایران: امیرهوشنگ ابتهاج (سایه) غزلسرای نامی ایران نود ساله شد. به مناسبت زادروز پیر پرنیان اندیش غزل تازه ای از استاد محمدرضا شفیعی کدکنی که در وصف سایه سروده شده را باهم می خوانیم. پرتو شعلۀ عصیان زمانی سایه هرچه خوانند تو را برتر از آنی سایه نیست امروز کسی عارف و زندیق بهم تو درین ره همه جا ورد زبانی سایه نوجوان بودی و شعرت همه آفاق گرفت در نود سالگی ات نیز همانی سایه چشم بد دور ازین شعبده در کار هنر آفتابی تو که در سایه نهانی سایه از طلسمات غزل آنچه گشودند تو را رهرو واقف این گنج روانی سایه از دَد و دیو چه بیمت که بدین خاتم شعر راستی را که سلیمان زمانی سایه هر که یک لحظه تو را دید همه عمر خوش است کیمیای دل هر پیر و جوانی سایه کبریایی که به سلطانیِ فقر است تو را فارغ از کوکبۀ کون و مکانی سایه دورم از مجلسِ یاران که ندیمند تو را همّتم لیک نه دور است و تو دانی سایه خواست خوشنام پیامی پیِ بزم یاران گم شدم دل که در آن سوی گمانی سایه نیّت خیر مگردان و بیا جانب ما که وطن را به سحر مژده رسانی سایه لحظه ای نیست که غافل شود از یاد تو دل ای خوشا من که توام جان جهانی سایه
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code