| پنجشنبه، 03 تیر 1400
نگاه ایران:تیم نوین فناوران با همکاری دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گیلان، کارگاه دو روز ورکشاپ ویکند کمد (Workshop Weekend Closet) را با اهدافی چون استفاده مجدد از لباس های دور ریختی یا بلا استفاده منزل، آموزش مفاهیم پسماند و بازیافت، آموزش به سبک عملی و کاربردی جهت اشتغال زایی برای افراد در مکان مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای شهید انصاری رشت و با تدریس "تکتم همتی" برگزار کرد. گفتنی است ورکشاپ ویکند یک کارگاه دو روزه است که هربار می تواند یک موضوع خاص داشته باشد. در روز اول و صبح روز دوم، مطالب تئوری و عملی به شرکت کنندگان در کارگاه ارائه شده و در بعدازظهر روز دوم، یک سخنرانی به سبک مصاحبه حضوری خواهد بود تا موضوع رویداد توسط متخصصین بررسی و درباره آن صحبت شود. گفتنی است به گفته شرکت کنندگان و سخنرانان دیگر اختتامیه، این مراسم در حالی برگزار شد که تحقق وعده حضور شهردار رشت و مدیر پسماند شهرداری کلاشهر رشت می توانست در آینده ی بازیافت بزرگترین شهر استان گیلان تاثیرگزارترین اقدام باشد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code