| سه شنبه، 25 خرداد 1400
نگاه ایران: بر اساس یک برآورد،ایران سومین کشور دنیا از نظر تعداد مهندس است. پنجم اسفند روز مهندس است. این روز زاد روز خواجه نصیر الدین طوسی است. خواجه نصیر اولین کسى بود که مبحث مثلثات را بیان کرد. یک دهانه آتشفشانى در ماه نیز بنام این دانشمند ایرانى نامگذارى شده است. در اینفوگرافیک برآوردی که در سال 2015 گرفته شده است از تعداد مهندسان نمایش داده می شود .

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code