| سه شنبه، 25 خرداد 1400
نگاه ایران/گروه اجتماعی: مازیار صیادی دبیرکل مجمع مهندسین به مناسبت روز مهندس گفت: مهندس در ساختار توسعه کشور نقش اساسی و عملیاتی دارد و دنیای بدون مهندس هرگز به پویایی نمی رسد. و اما در کشور ما مهندس یک واژه و نام و عنوان خطاب می شود. صیادی با نگاه انتقادی به رویکرد توجه عمیق به مهندسین گفت: مهندس، سرمایه و انرژی کشور است، یک مهندس با نقدینگی و با توان مالی این مردم تا مدارج دکتری تحصیل کرده است ولی چون مدیران کشور فاقد طرح و برنامه برای استفاده بهینه از مهندسین هستند، اغلب مهندسین جوان بیکار هستند و یا در رشته های غیر مرتبط و یا فعالیت های سطوح پایین کار می کنند. دبیرکل مجمع مهندسین در خصوص نقش بی بدیل مهندسین در امر توسعه گفت: اساسا سنگ بنای محور توسعه مهندسین هستند ولی درفرایند عمل اغلب و عده وعیدها در حد شعار بسنده می شود. دبیرکل مجمع مهندسین در خصوص اشتغال مهندسین خاطرنشان کرد: امروزه کلیه رشته های مهندسین در حوزه صنعت و کشاورزی مورد بی مهری قرار می گیرند بعلت عدم تعامل درون و برون سازمانی دستگاههای تخصصی و برنتافتن ایده و تز مهندسین، چالش درون سازمانی با مهندسین کماکان مشهود است. صیادی در راستای تاکید استاندار، محور توسعه گیلان را گردشگری و بوم گردی دانست در ادامه گفت: اساسا بوم گردی تلفیقی از رشته های مهندسین عمران و معماری و کشاورزی است تا ساختار سازه ای ویژه نماد گیلان توسط مهندسین عمران و معماری خلق گردد و درکنار آن جلوه های ویژه حرفه های کشاورزی مانند گاو بومی گوسفند و پرورش ماهی، پرورش اردک و غاز و بوقلمون، قارچ و غیره توسط مهندسین کشاورزی طراحی و مدیریت می گردد. صیادی گفت: تلفیق دو رویداد معماری و عمران و کشاورزی توسط مهندسین جوان منجر به جذب توریسم و گردشگر می شود و منجر به بالا بردن تولید محصولات کشاورزی و درنهایت ایجاد اشتغال و تولید ثروت در در استان گیلان می گردد. و این طرح حدود دو سال در گریدورهای دستگاههای تخصصی بدون خروجی مانده است. مازیار صیادی در راستای بکارگیری مهندسین کشاورزی در طرح بزرگ بوم گردی گفت: در فاز اول مجموعه کارافرینی که طرح سه گانه اعم از مشاوره و آموزش کارافرینی و پشتیبانی تولید در ۱۲ گرایش فعالیت کشاورزی و نیز بیمه شغلی با فرایند بازنشستگی با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تفاهم نامه تنظیم کردیم شرکت تحت پوشش مجمع مهندسین در روند اجرا در فاز اول در ۱۶ شهرستان و ۴۳ بخش می تواند بالغ بر ۲۰۰۰ مهندس کشاورزی و ۵۰۰ مهندس عمران و معماری را در پروسه روند بوم گردی مشغول بکار کند. دبیرکل مجمع مهندسین گیلان با گله مندی از کندی روند گفت: انتطار از استاندار عزیز و جوان گیلان است نظارت بیشتری را به زیر مجموعه استانی داشته باشد و  واقعیت های اشتغال و توسعه را به اهلش بسپارد. دبیرکل مجمع مهندسین تاکید کرد: اشتغال یک رویداد کاملا تخصصی وعلمی است. لمس یک برش کوچک از مجاری خاص و اخذ گزارش ناکارامد نباید منبع تصمیم استاندار باشد و آنگاه تمام ساختار اشتغال و تصمیمات مهم حوزه اشتغال بدست افراد غیر متخصص قفل می شود. صیادی با صراحت مطرح نکرد: وقتی مهندس کشاورزی در استان نمی تواند ۴۰ راس گاو و گوسفند را در قالب پشتیبان پرورش دهد و یا مهندس عمران و معماری در مجموعه طرح بوم گردی نمی تواند یک ساختار بوم گردی تلفیقی کشاورزی را در سطح استان در قالب پشتیبان کشاورزی به اجرا برساند، و یا نهاد تصمیم گیری اشتغال به واحدهای غیر تخصصی واگذار می شود آنگاه مفاهیم وارونه ترجمه می شود و موضوع اشتغال جوانان اساسا درحد شعار باقی می ماند. دبیرکل مجمع مهندسین گیلان درادامه اذعان داشت: ما تمام زیر ساخت را برای بکار گیری اغلب مهندسین داریم ولی آنچه شرایط را سخت و دشوار و غیر عملیاتی نموده عدم نظارت و جدیت در امور اشتغال است. دبیرکل مجمع مهندسین گفت: یک تفاهم نامه ساده در استانداری برای تولید شغل در حوزه آبزی پروری یک سال سوژه محفل اقتصادی استان شده است. واقعا اشتغال جوانان را با این همه موانع تراشی می خواهید حل کنید؟ دبیرکل مجمع مهندسین صراحتا از استاندارخواست:  تحلیل های تخصصی و اجرایی و توسعه ای و اشتغال را از صاحبان ایده و اندیشه کار آفرینی و دستگاه تخصصی تعاون و کار بگیرید و توان وظرفیت مهندسین را برای اجرایی طرح های توسعه ای ببینید. این جوانان تمام ساختار شغلی شان را با پیام های دلگرم کننده شما هموار نمودند و الان دقیقا در اغلب دستگاه های تخصصی خلاف آن ثابت شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code