| سه شنبه، 25 خرداد 1400
نگاه ایران :با حکم فرماندار سرپل ذهاب، ستاره احمدی دختر 11 ساله روستای نوشیروان به عنوان دهیار افتخاری این روستا منصوب شد. ستاره کودکی است که هنوز در شوک از دست دادن تمام اعضای خانوادهاش بر اثر زلزله ای که آبان ماه گذشته در منطقه کرمانشاه روی داد به سر می برد و در پایه چهارم دبستان تحصیل میکند. آنچه او را در این جایگاه نشاند به گفته اکبر سنجابی فرماندار سرپل ذهاب «پیگیری حل مشکلات روستاییان» است. سنجابی می گوید: خانم احمدی بارها پس از زلزله این کودک برای حل مشکلات روستاییان با من تماس گرفت. به خاطر توانمندی او و پیگیریای که برای حل مشکلات روستاییان داشت او را به عنوان دهیار افتخاری انتخاب کردم تا به مشکلات آنها بپردازد. مقرر شده است که برای رسیدگی به امور روستا ماهانه ۲۵۰ هزار تومان به او پرداخت شود. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر روستای نوشیروان دهیار ندارد و دهیار روستای مجاور به مدیریت امور روستا می پردازد افزود: قرار است دستورالعمل دهیاران را هم برای خانم احمدی رسال کنیم تا با مطالعه در این زمینه اطلاعات لازم برای مدیریت روستا را کسب کند. سنجابی با تأکید بر اینکه در جلسه دهیاران هم از او دعوت خواهد شد تا مشکلات روستاییان را گزارش کند، بیان می کند: تصمیم گرفته شده در روزهای اول من به همراه بخشدار منطقه کمکها و مشاورههای لازم را در گام نخست به خانم احمدی ارائه کنیم تا او کم کم خودش به تنهایی بتواند مشکلات روستاییان را پیگیری کند. فرماندار سرپل ذهاب با اشاره به اینکه ۹۰ درصد روستای نوشیروان تخریب شده است، می گوید: خانم احمدی به شدت نگران حال خانوادههای روستا و تخریب خانه هایشان است. از مردم روستا می خواهم حمایتم کنند ستاره دختر نوجوانی که به عنوان دهیار روستای نوشیروان انتخاب شده می گوید: هنوز به خاطر از دست دادن مادر، پدر، خواهر و برادر هایم ناراحتم و حال خوبی ندارم. اما دوست دارم به حل مشکلات مردم کمک کنم. او می افزاید: به خاطر حل مشکلات روستاییها به عنوان دهیار افتخاری و بهعنوان همیار دهیار انتخاب شدم تا مشکلات روستاییان را پیگیری کنم. می خواهم برای مردم روستا مفید باشم. از آنها می خواهم بیشتر از من حمایت کنند تا با کمک آنها بتوانیم مشکلات را حل کنیم. ستاره می گوید که فعلا در حال مطالعه بخشنامه دهیاران و کتابهای مربوط به آن است و امیدوار است که با مطالعه بیشتر و کمک مردم روستای نوشیروان دوباره آباد شود. ستاره اما می گوید: متأسفانه برخی روستاییان هنوز انتخاب مرا جدی نگرفته اند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code