| دوشنبه، 02 خرداد 1401
نگاه ایران: یک انگشتر که به دلیل کوچک بودن باعث آزار دست عروس رشتی شده بود در شب عروسی دقایقی او، داماد و تعدادی از میهمان را مهمان آتش نشانان رشت کرد. آتش نشانان رشت سریعا انگشتر آزار دهنده، را بدون وارد کردن آسیب به دست این عروس از دستش خارج کردند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code