| یکشنبه، 01 خرداد 1401
نگاه ایران: سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد ایران در واکنش به نامه روز گذشته احمدی نژاد در توییتر خود نوشت: « بی ریشگی و شارلاتانیسم دو مخاطره سیاست ورزی ایرانی است از مشروطه که به رضاخان رسید و از شهید رجایی که به بدل سازی جعلی اش انجامید. از تاریخ بیشتر بیاموزیم.»

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code