| سه شنبه، 25 خرداد 1400
با حکم امیر حسین علوی؛
       کد خبر: 171099
نگاه ایران: با حکم امیر حسین علوی، رئیس شورای شهر رشت، سید پیام جعفری نیا به سمت مدیر روابط عمومی شورای شهر رشت منصوب شد. جعفری نیا طی سالهای اخیر در بخش روابط عمومی مناطق و سازمان های شهرداری رشت به فعالیت مشغول بود. او جانشین جمشید مرادی،مدیر پیشین روابط عمومی شورای شهر رشت شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code