| چهارشنبه، 08 تیر 1401
نگاه ایران: دبیر کارگروه رفع موانع و رونق تولید گیلان از پرداخت تسهیلات 640 میلیارد تومانی رونق تولید در قالب 1800 طرح به بخش های کشاورزی، صنعتی و گردشگری گیلان خبر داد. فرهاد دلق پوش در گفت وگو با فارس با اشاره به تسهیلات ارائه شده سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در راستای رونق تولید اظهار کرد: سازمان صنعت و معدن و تجارت گیلان در قالب کارگروه رفع موانع تولید و سرمایه در گردش 1050 میلیارد تومان به سه بخش صنعت و کشاورزی و گردشگری تسهیلات اختصاص یافته است. وی پرداخت تسهیلات رونق تولید در گیلان را قابل توجه برشمرد و افزود: تاکنون بیش از 640 میلیارد تومان تسهیلات به بخش های صنعتی، کشاورزی و گردشگری پرداخت شده است. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از طریق سامانه بهین یاب پرداخت شده است و برخی از پرداخت ها از طریق سامانه بهین یاب 120 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. دبیر کارگروه رفع موانع و رونق تولید گیلان افزود: سازمان صنعت و معدن تاکنون 440 میلیارد تومان از اعتبارات رونق تولید در استان را به صورت مستقیم و 70 میلیارد تومان از اعتبارات را به صورت انتقالی از سال قبل پرداخت کرده است. دلق پوش با بیان اینکه تسهیلات رونق تولید گیلان در قالب 1800 طرح پرداخت شده گفت: گیلان به لحاظ تعداد تسهیلات رونق تولید در کشور اول و به لحاظ مبلغ تسهیلات رتبه ششم کشور را از آن خود کسب کرده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code