| سه شنبه، 25 خرداد 1400
نگاه ایران: طرح سؤال از "حسن روحانی" رئیس جمهور در مورد مشکلات اقتصادی کشور، با امضای 102 تن از نمایندگان مردم، تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد. احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فارس، از تقدیم سؤال نمایندگان از رئیس جمهور به هیأت رئیسه مجلس خبر داد. وی اضافه کرد: این سؤال با 102 امضا تقدیم هیأت رئیسه شده که به کمیسیون اقتصادی ارجاع خواهد شد. پنج سؤالی که از روحانی پرسیده خواهد شد، به شرح زیر است: 1- چرا دولت در کنترل قاچاق به عنوان یکی از مهم ترین عوامل فلج تولید ملی تا کنون موفق نبوده است؟ 2- علت استقرار تحریم های بانکی با گذشت حدود دو سال علی رغم تعهدات برجامی ایران چیست؟ 3- چرا دولت نسبت به کاهش بیکاری تاکنون اقدام شایسته ای نداشته است؟ 4- علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله در دولت روحانی علی رغم تمام وعده ها و اعلام های مکرر مبنی بر عبور از رکود چیست؟ 5- علت افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی چیست؟
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code