| شنبه، 20 خرداد 1402
نگاه ایران:میوه فروش محکوم به قصاص که چهار سال قبل با همدستی یک زن، شوهر وی را به قتل رسانده بود بار دیگر محاکمه شد و جرمش را انکار کرد. سی و یکم شهریور سال 92، مأموران پلیس ملارد از مرگ مشکوک مرد 45 ساله ای به نام فرود در خانه اش باخبر و راهی محل شدند. همسر آن مرد که در محل حضور داشت به مأموران گفت: «امروز صبح وقتی از خواب بیدار شدم در اتاق با جنازه حلق آویز شوهرم روبه رو شدم. از ترس طناب را بریدم و جسدش را پایین آوردم. خواستم با اورژانس تماس بگیرم، اما بی فایده بود. آنجا بود که با برادرشوهرم و بعد با پلیس تماس گرفتم. » با انتقال جسد به پزشکی قانونی وقتی علت مرگ، مسمومیت با سم و خفگی اعلام شد فرضیه خودکشی کنار رفت و پرونده با موضوع قتل عمد در دستور کارآگاهان پلیس قرار گرفت. مأموران در اولین گام از تحقیقات خود، همسر30 ساله مقتول به نام کلثوم را به عنوان اولین مظنون پرونده بازداشت کردند. او ابتدا جرمش را انکار کرد، اما در مراحل بعدی بازجویی به قتل شوهرش با همدستی مرد 50 ساله ای به نام مروت اعتراف کرد و گفت: «مروت با شوهرم دوست بود و به خانه ما رفت و آمد داشت. آنها بساط می کردند و تریاک می کشیدند. در این رفت و آمدها بود که مروت به من ابراز علاقه کرد و ارتباط مان شروع شد. دو سال قبل وقتی شوهرم به رابطه ما پی برد، مرا مجبور کرد مروت را به خانه مان دعوت کنم. آن روز شوهرم با تهدید چاقو دست و پای او را بست و با سیخ داغ مروت را شکنجه داد. این گذشت تا اینکه فهمیدم شوهرم می خواهد مرا طلاق دهد و هر روز بهانه گیری می کرد. وقتی موضوع را به مروت گفتم او پیشنهاد داد شوهرم را به قتل برسانیم. من که از دست رفتارهای شوهرم عاصی شده بودم، قبول کردم. »  متهم در خصوص قتل گفت: «او برای کشتن شوهرم گرد سفیدی خرید تا در غذای شوهرم بریزم. شب حادثه آن گرد را در غذا ریختم و شوهرم بعد از خوردن آن بیهوش شد. بعد از آن مروت وارد خانه شد و شوهرم را خفه کرد. » بعد از این توضیحات، مرد میانسال بازداشت شد، اما جرمش را انکار کرد و گفت: «در قتل نقشی نداشتم و آن زن دروغ می گوید. مقتول با همسرش اختلاف داشت و قرار بود به دادگاه بروند تا از هم جدا شوند. احتمال دارد این زن خودش قاتل شوهرش باشد، اما برای فرار از حقیقت پای مرا به این پرونده باز کرده است. » با انکار متهم اما با توجه به شواهد و قرائن موجود، زن و مرد روانه زندان شدند و پرونده بعد از کامل شدن تحقیقات به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در اولین جلسه محاکمه ابتدا اولیای دم درخواست قصاص کردند سپس زن جوان خلاف اظهاراتش جرمش را انکار کرد و گفت: «اظهاراتم تحت فشارهای بازجویی بوده و نمی دانم چه کسی شوهرم را کشته است. » در ادامه مرد میانسال با انکار جرمش از خودش دفاع کرد. سپس پسر بزرگتر کلثوم که زمان حادثه 9 ساله بود، به عنوان شاهد به جایگاه دعوت شد و گفت: «آن شب من و پدرم سر سفره نشستیم، اما مادرم اجازه نداد از آن غذا بخورم. نیمه های شب بود که از خواب بیدار شدم و می خواستم پیش پدرم بخوابم، اما مادرم اجازه نداد. من در اتاق ماندم اما صداهایی از اتاق پدرم می آمد و مادرم نیز مدام در پذیرایی راه می رفت و دستانش را به هم می مالید. » آن پسر در آخر گفت: «قبل از این حادثه مروت را دیده بودم که یک بار در نبود پدرم به خانه ما آمده بود. » هیئت قضایی در پایان آن جلسه مروت را به قصاص و کلثوم را به 15 سال حبس محکوم کرد. این حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد و با تأیید حکم کلثوم، اما حکم مروت از سوی قضات یکی از شعبات دیوان نقض و به شعبه هم عرض فرستاده شد. به این ترتیب صبح دیروز مرد میانسال بار دیگر در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی عبداللهی پای میز محاکمه قرار گرفت. ابتدای جلسه اولیای دم بار دیگر گفتند خواسته ای جز قصاص ندارند. سپس مروت در جایگاه قرار گرفت و گفت: «باور کنید در قتل نقشی نداشتم و نمی دانم چه کسی فرود را کشته است. هیچ ارتباطی با کلثوم نداشتم و او بود که به خاطر اختلاف با شوهرش مزاحم من می شد و از من کمک می خواست. » او در خصوص آثار کبودی روی بدنش بنا به اظهارات زن جوان گفت: «من و مقتول با هم اختلاف مالی داشتیم و مقتول 30 میلیون تومان به من بدهکار بود. او روزی مرا به خانه اش برد و می خواست از من اخاذی کند به همین دلیل بدنم را سوزاند. » او در پاسخ به سؤال قاضی درباره اینکه آیا بعد از شکنجه کینه به دل نگرفتی و به فکر انتقام نبودی، گفت: «اصلاً به انتقام فکر نکردم و کینه ای نداشتم. » سپس کلثوم که به عنوان مطلع از زندان به دادگاه اعزام شده بود خلاف اظهاراتش گفت: «آن روز وقتی بیدار شدم با جنازه حلق آویز همسرم روبه رو شدم و نمی دانم چه کسی او را کشته است. » او در خصوص شکنجه مروت نیز گفت: «شوهرم بعد از آنکه متوجه رابطه من و مروت شد او را به خانه مان کشاند و با سیخ داغ بدن او را سوزاند. من در آن شرایط چاره ای نداشتم و می بایستی به حرف شوهرم گوش می کردم، اما در شکنجه مروت نقشی نداشتم و فقط به دستور شوهرم از لحظه های شکنجه فیلمبرداری کردم. » در پایان هیئت قضایی وارد شور شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code